Філософський дискурс проблеми справедливості постмодерну

  • A. Kovnerov Слов’янський державний педагогічний університет
Ключові слова: ситуація постмодерну, справедливість, солідарність, плюралізм, неолібералізм, компліментарність, компаративістика, мультикультуралізм.

Анотація

Здійснюється аналіз вирішення важливої теоретичної та методологічної проблеми
соціальної єдності в ситуації радикального соціокультурного плюралізму та пошук рішення проблеми поєднання перспектив солідарності і справедливості через реконструкцію і порівняльний аналіз соціально-філософських моделей
постмодернізму, «етики дискурсу» і мультикультуралізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гідденс Е. Наслідки модерніти / Е. Гідденс // Нова індустріальна хвиля на Заході. Антологія. – М.: Academia, 1999.

Гэлбрейт Дж. К. Справедливое общество / Дж. К. Гэлбрейт // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: Алетейя, 1970.

Марков Б. В. Философская антропология. Очерки истории и теории / Б. В. Марков. – СПб.: Лань, 1997.

Смирнов А. Справедливость (Опыт контрастного понимания) / А. Смирнов // Средневековая арабская философия: Проблемы и решения. – М.: Восточная литература, 1998. – C. 113–122.

Huffe O. Politische Gerechtigkeit / O. Huffe. – Fr.-am-Main: Suhrkamp Verlag, 1987.

Опубліковано
2012-03-03