Теоретико-методологічні засади життєдіяльності особистості дошкільника

  • L. Tarabasova Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: життєдіяльність, вікові періоди розвитку, провідна діяльність дитини

Анотація

Проаналізовано процес життєдіяльності дітей дошкільного віку як філософсько-
освітню проблему. Розглянуто теоретико-методологічні підходи до вивчення
життєдіяльності особистості на ранніх етапах розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – К., 1999. – 62 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання, 2003. – С.203.

Немов Р. С. Психология / Р. С. Немов. – М., 1990.

Психологія і педагогіка життєтворчості : [навч.-метод. посіб.] / Ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков (наук. ред.) [та ін.]. – К., 1996. – 792 с.

Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возpасте / Д. Б. Эльконин // Хрестоматия по возрастнойипедагогическойпсихологии. – М., 1990. – С. 26–31.

Опубліковано
2012-03-03