Сучасний стан інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство

  • L. Pirog Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, інтеграція людей з обмеженими можливостями.

Анотація

Наголошується на особливостях ставлення суспільства до людей з особливими
потребами. Наводяться головні напрямки соціальної політики України стосовно
інвалідів. Висвітлюються актуальні питання проблеми інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство: проблеми автотранспорту, трудової діяльності та профнавчання. Визначається роль громадських організацій в життєдіяльності людей з особливими потребами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Базиленко А. К. Ми – вони: до питання інтеграції осіб з функціональним обмеженням здоров’я [Електронний ресурс] / А. К. Базиленко // Режимодоступу: http://www.

nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2010_16/Bazilenk.pdf

Дікова-Фаворська О. М. Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями здоров’я у фокусі соціології [Текст] / О. М. Дікова-Фаворська. – Житомир: Полісся, 2009. – 488 с.

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [Електронний ресурс] / Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15.

Іванова І. Б. Проблеми соціально-психологічної адаптації інвалідів [Текст] / І. Б. Іванова // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Інтеграція аномальної людини в сучасній системі соціальних відносин». – К., 1994. – С. 32-34.

Офіційний сайт Мінпраці України [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=34941

Пасіченко С. В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадського суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Пасіченко // Режим доступу:

www.radnuk.info/statti/226-admin-pravo/3510-2010-01-23-15-05-58.html

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року» від 12.05.2007 р. № 716 [Електронний ресурс] / Режим доступу:

zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=716-2007-%EF.

Тарасенко О. А. Моделі інвалідності [Електронний ресурс] / О. А. Тарасенко // Режи доступу: http://aupam.narod.ru/pages/sozial/modeli_invalidnosti/oglavlenie.html

Опубліковано
2012-03-03

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##