Проблема самоорганізації соціально-політичних систем в умовах демократичного транзиту (теоретико-методологічний аспект)

  • V. Berezinsky Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: самоорганізація, соціально-політична система, демократичний транзит, фази (хвилі) демократизації.

Анотація

Розглядаються основні підходи до вивчення демократичного транзиту в контексті
процесів самоорганізації соціально-політичних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Банс В. Элементы неопределенности в переходный период / В. Банс // Полис. – 1993. – № 1. – С. 27–33.

Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? / Л. Даймонд // Полис. – 1999. – № 1. – С. 10–25.

Дзьобань О. Між суспільством «як родина» і суспільством «як ринок» / О. Дзьобань // Віче. – 2004. – № 1. – С. 71–75.

Кара-Мурза С. Г. Россия как традиционное общество / С. Г. Кара-Мурза // Русский Дом. – 1997. – № 2. – С. 15–33.

Кара-Мурза С. Г. Россия: что значит «не быть Западом»? / С. Г. Кара-Мурза // Наш современник. – 1997. – № 9. – С. 119–128.

Кобильник В. В. Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В. В. Кобильник. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – 20 с.

Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии / Е. Г. Морозова. – М.: РОССПЭН, 1998. – 172 с.

Нежданов Д. В. Политический маркетинг: вчера, сегодня, завтра / Д. В. Нежданов. – СПб.: Питер, 2004. – 160 с.

О’Доннелл Г. Делегированная демократия? / Г. О’Доннелл // Искусство кино. – 1993. – № 3. – С. 3–7.

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В. Полохало (кер. авт. колективу); заг. ред.: Є. Бистрицький, В. Полохало, С. Макеєв, О. Дергачов. – К.: Політ. думка, 1995. – 368 с.

Растоу Д. Переход к демократии: попытка динамической модели / Д. Растоу // Полис. – 1996. – № 5. – С. 5–15.

Рудік О. М. Процес демократизації «третьої хвилі» та особливості його розвитку у посткомуністичних країнах: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. М. Рудік; Одес. нац. юр. акад. – О.:, 2003. – 16 с.

Туленков М. В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз) : [моногр.] / М. В. Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 101 с.

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии / Ф. Шмиттер // Полис. – 1996. – № 5. – С. 18–27.

Опубліковано
2012-03-02
Як цитувати
Berezinsky, V. (2012). Проблема самоорганізації соціально-політичних систем в умовах демократичного транзиту (теоретико-методологічний аспект). Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 1(22), 150-155. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/419