Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації

  • E. Lebediuk
Ключові слова: євангельські християни святі сіоністи, мурашківці, апостоли, диякониси, храм-сіон, харизматична організація, авторитарно-апостольська організація, екстатична організація.

Анотація

У статті розглядаються особливості формування церковного устрою євангельських християн святих сіоністів. Авторка зосереджує увагу на структурі, нормах і правилах створення та існування організації п’ятидесятників-сіоністів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державний архів Рівненської області. (далі - ДАРО), - Ф-Р-32, Оп.1, Cпр.4722.

ДАРО, - Ф.33, Оп.1, Спр.7262.

ДАРО, - Ф-Р-2771, Оп.2, Спр.534.

ДАРО, - Ф-Р-2771, Оп.2, Спр.2243.

ДАРО, - Ф-Р-2771, Оп.2, Спр.2912.

ДАРО, - Ф-Р-2771, Оп.2, Спр.3377.

ДАРО, - Ф-Р-2771, Оп.2, Спр.4455.

Воронаев И. Е. О служителях в Церкви Христовой./ И. Е. Воронаев // Евагелист. – 1928.- № 5. – С.12-19.

Гаркавенко Ф. П’ятидесятники та їх віра./ Ф. Гаркавенко. – К.: Політвидав України, 1966. – 80 с.

Камейша Б. И. Религиозная секта евангельских христиан святых сионистов и ее реакционная сущность. Диссертация... кандидата истор. наук, Минск: Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БРСР, 1971. — 285 с.

Камейша Б. И. Кто такие мурашковцы. / Б. И. Камейша.— Минск: Беларусь, 1970. — 39 с.

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: курс лекцій. / В. Любащенко. – Львів: Просвіта, 1995. – 350 с.

Медяник М. Хто такі сектанти-мурашківці / М. Медяник // Атеїст Ровенщини. — 1958. — № 1. — С. 31-36.

Мурашко І. Что запрещает и что повелевает слово Божие. Свидетельство о крещении духовном./ І. Мурашко. – Нью-Йорк, 1922. – 126 с.

Новий Распутін на Поліссі. // Таємний детектив. – 1933. - №26.

Скакун Р. Л. Євангельські християни святі сіоністи: особливості життя й побуту / Р. Л. Скакун // Українське релігієзнавство. – № 55 (2010). – С. 148-157;

Скакун Р. Л. «Новий Єрусалим» Івана Мурашка: сектантська комуна на Поліссі. / Р. Л. Скакун // Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво НаУОА, 2010. – Вип. 3. – С. 215-225.

Федоренко Ф. Секты, их вера и дела./ Ф. Федоренко. – М.: Политиздат, 1965, - 360 с.

Chmielewska Justyna. Święta krew, święty czas, święci ludzie. Historia i mitologia Ewangelicznych Chrześcijan Świętych Syjonistów (Muraszkowców). — Warszawa: Neriton, 2009. — 178 s.

Опубліковано
2012-03-03