Демократичні цінності та засоби політичної маніпуляції

  • A. Kliachyn Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: демократія, цінності, суспільна свідомість, зв’язки з громадськістю, політична комунікація.

Анотація

Розглядаються проблеми співвідношення демократії як політичного устрою та
цінностей, пов’язаних з демократичним управлінням, проводиться аналіз
маркетингових засобів політичної комунікації та їх впливу на формування стійких демократичних цінностей, доводиться, що політичні засоби зв’язків з громадськістю засновані на маркетинговій парадигмі, негативно впливають на засвоєння демократичних цінностей та їх формування у трансформаційних суспільствах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амелин В. Социология политики / В. Амелин. – М.: Просвещение, 1992. – 274 с.

Борецкий Р. В бермудском треугольнике ТВ / Р. Борецкий. – М.: Мысль, 1998. – 234 с.

Гречка Ю. Критический взгляд на демократию / Ю. Гречка. – Режим доступа: http://www.my-works.org/text_36059.html

За четыре года в Украине на 20% уменьшилось сторонников демократии. – Режим доступа: http://ru.tsn.ua/ukrayina/za-chetyre-goda-v-ukraine-na-20-umenshilos-storonnikovdemokratii.

html

Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Вестник МГУ. Сер. 7. – 1990. – № 2. – С. 30–35.

Лимарев В. Н. Существуют ли демократические ценности? / В. Н. Лимарев. – Режим доступа: http://www.guru4.narod.ru/dim.htm

Лисовский С. Избирательные технологии: история, теория, практика / С. Лисовский, В. Евстафьев. – М.: Центрполиграф, 2000. – 320 с.

Мусиенко Т. Демократические и религиозные ценности: проблемы конфликтности и нетолерантности / Т. Мусиенко // Религия и гражданское общество: проблема толерантности. Материалы «круглого стола» (16 ноября 2002 р.). – СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2003. – С. 27– 36.

Цуладзе А. Политические манипуляции, или покорение толпы / А. Цуладзе. – М.: Знание, 2005. – 146 с.

Lederman D. Accountability and Corruption: Political Institutions Matter/ D. Lederman, N. Loaza, R. R. Soares // World Bank Policy Research Working Papers. – 2001. – No. 2708. – Р. 345–367.

Опубліковано
2012-03-03