Держава загального добробуту як ідеал сучасної соціал-демократії

  • V. Kremena Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: держава загального добробуту, соціальна держава, соціальне ринкове господарство, соціальні стандарти життя, суспільне благо, соціальна відповідальність.

Анотація

Розглядається ідеал сучасної соціал-демократичної держави, розкриваються
основні характеристики держави загального добробуту

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики / Л. Абалкин // Вопр. экономики. – 1997. – № 6. – С. 6–21.

Бодров В. Г. Соціальне ринкове господарство / В. Г. Бодров, А. І. Кредісов, П. М. Леоненко. – К.: Либідь, 1995. – 175 с.

Ламберт Х. Социальная рыночная экономика: Германский путь / Х. Ламберт. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 224 с.

Ланге О. Введение в экономическую кибернетику / О. Ланге. – М.: Прогресс, 1968. – 208 с.

Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду / І. Лукінов // Економіка України. – 1999. – № 5. – С. 8–12.

Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України) / А. Ф. Мельник. – Тернопіль: Збруч, 1995. – 179 с.

Фридман М. О свободе / М. Фридман, Ф. Хайек. – Минск: Полифакт-Референдум, 1990. – 126 с.

Müller-Armack A. Soziale Marktwirtschaft / A. Müller-Armack // Handwörterbuch der Sozialwissenschaften / Hrsg. von Beckerath E. – Stuttgart, 1956. – Bd. 9. – S. 390–439.

Walton C. C. Сorporate social responsibilities / C. C. Walton. – Belmont, 1967. – 112 р.

Опубліковано
2012-03-03