Громадянське суспільство в культурно-історичному контексті

  • A. Lyasota Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: громадянське суспільство, соціокультурний організм, правова держава.

Анотація

Розглядається громадянське суспільство як історично визначена реальність,
феноменологічний прояв цілісності соціокультурного організму, як результат
специфічного історичного розвитку, генетично пов'язаного з європейською культурою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бекон Ф. Сочинения : В 2 т. / Ф. Бекон. – М., 1972. – Т. 1. – 430 с.

Гегель Г. В.Ф. Сочинения : В 14 т. / Г. В.Ф. Гегель. – М., 1929- 1958. Т. 7. – 370 с.

Гегель Г. В.Ф. Энциклопедия философских наук : В 3 т. / Г. В.Ф. Гегель. – М., 1977. Т. 3. – 390 с.

Герцен А. Сочинения : В 10 т. / А. Герцен. – М., 1975. – Т. 7. – 262 с.

Кант И. Сочинения : В 6 т. / И. Кант. – М., 1963. – Т. 4. – 256 с.

Локк Дж. Избр. филос. Произведения : В 2 т. / Дж. Локк. – М., 1960. – Т. 2. – 374 с.

Ясперс К. Истоки истории и ее цель / К. Ясперс // Смысл и назначение истории. – М., 1991. – 180 с

Опубліковано
2012-03-03