Гендерний вимір феномена самотності: етико-філософський аналіз

  • I. Levchenko
Ключові слова: самотність, стать, гендер, маскулінність, фемінність, андрогінність, чоловіче, жіноче.

Анотація

Особлива увага приділяється етико-філософському аналізу сутності феномену
самотності яка в філософії традиційно пов’язувалася з особливостями світосприйняття людини, станом її душі, мотивацією вчинків та самосвідомістю, а також філософському аналізу гендерного виміру самотності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / Альбер Камю // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – 398 с.

Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе / Коссак Е. – М.: Политиздат, 1980. – 360 с.

Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания /Нойманн Э. – К.: Ваклер, 1998. – 468с.

Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті: досвід мета антропології /Хамітов Н.В. – К.: Гранослов, 2000. – 252 с.

Опубліковано
2012-03-03