Телевізійна політична реклама: роль та місце у структурі політичної комунікації

  • A. Maschevskaya Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Ключові слова: телебачення, політична реклама, інформаційне повідомлення, громадське телебачення, політичний імідж.

Анотація

Розглядається роль телевізійної політичної реклами як компонента структури
політичної комунікації. Визначаються особливості використання різних жанрів
телебачення у політичному рекламуванні. Оцінюються перспективи розвитку
телевізійної політичної реклами у сучасній Україні

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабінова О. О. Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / О. О. Бабінова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2006. – 20 с.

Колосок С. В. Зв'язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / С. В. Колосок; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.

Лисовский С. Ф. Политическая реклама / С. Ф. Лисовский . – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 253 с.

Погребняк А. С. Зв'язки банківських установ України з громадськістю в умовах інформаційного суспільства: соціальний аспект: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / А. С. Погребняк; Ін-т соціології НАН України. – К., 2008. – 16 с.

Савельєва К. В. Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового управління підприємствами: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / К. В. Савельєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – 18 с.

Серант А. Й. Зв'язки з громадськістю в системі місцевих органів влади (державно-управлінський аспект): автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / А. Й. Серант; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л., 2006. – 20 с.

Шкрадюк І. Еффектівность політичної реклами / І. Шкрадюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: / / yaroslavl.aif.ru/issues/501/03_02

Опубліковано
2012-03-03