Проблема естетики міжнародних відносин у сучасній політичній філософії

  • V. Polyanska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична філософія, філософія міжнародних відносин, естетика міжнародних відносин, естетичні категорії, естетичні судження, естетичні цінності

Анотація

Привертається увага до проблеми дослідження естетики міжнародних відносин в
рамках сучасної політичної філософії. Здійснено огляд основних засад вивчення
естетичних феноменів у політиці взагалі та міжнародних відносинах зокрема.
Визначено основні проблеми сучасної естетики міжнародних відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабков А. Иконографический подход в работах французских геополитиков / А. Бабков // Власть. – 2010. – № 7. – С. 69–73.

Баталов Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепцій / Э. Я. Баталов. – М.: РОССПЭН, 2005. – 366 с.

Баталов Э. Я. О философии международных отношений / Э. Я. Баталов. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. – 132 с.

Косолапов Н. Кризис рациональности / Н. Косолапов // Международные процессы. – 2001. – Т. 9. – №2(26). – С. 112–118.

Лосев А. Ф. Эстетика // Философская энциклопедия : В 5 т. / А. Ф. Лосев. – М., 1970. – Т. 5. – С. 570.

Панарин А. С. Философия политики / А. С. Панарин. – М., 1996.

Поздняков Э. А. Философия политики : В 2 т. / Э. А. Поздняков. – М., 1994.

Розов Н. С. Устойчивое развитие и ценностное сознание / Н. С. Розов. – Новосибирск: Изд-е ИФиПр СО РАН, 1994. – 28 с.

Шмитт К. Понятие политического / К. Шмитт // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М.,1997. – Т. 1. – С. 292.

Hedley B. Hedley Bull on international society. Bull Hedley, Kai Alderson, Andrew Hurrell. – Macmillan Press Ltd, 2000. – 265 p.

Опубліковано
2012-03-03

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##