Громадський розсудок як категорія публічної сфери політики

  • A. Tretyak Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Ключові слова: громадський розсудок, обґрунтування, вимоги поваги, публічна сфера, політичні судження.

Анотація

Розглядається «громадський розсудок» як явище сучасної ліберальної теорії.
Поняття, запропоноване Дж. Ролзом, вивчається як сукупність вимог, які висуваються до публічної політичної активності громадян в умовах сталої демократії. Робиться висновок про зв'язок теорії лібералізму та теорії публічної сфери в межах сучасної політичної науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Заблоцький В. П. Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз: автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / В. П. Заблоцький; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2002. – 35 с.

Кубракова О. І. Еволюція ліберального руху в 1971 – 2003 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / О. І. Кубракова; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 19 с.

Прокопчук І. І. Ціннісне та інституційно-владне забезпечення політичної свободи в умовах демократії: політологічний аналіз творчої спадщини Алексіса де Токвіля: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / І. І. Прокопчук; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К., 2001. – 16

Bс. o ettcher J. Respect, Recognition, and Public Reason / James W Boettcher // Social Theory and Practice. – Tallahassee. – Apr. 2007. – Vol. 33. – Iss. 2 – 223 p.

Darwall S. Respect and the Second-Person Standpoint / S. Darwall. – NY.: University press. – 346 p.

Noggle R. Kantian Respect and Particular Persons / R. Noggle // Canadian Journal of Philosophy. – 1999. – Vol. 29. – Р. 449–787.

Rawls J. Justice as Fairness: A Restatement / J. Rawls. – Cambridge: Massachusetts Belknap Press, 2001. – 344 p.

Rawls J. Political Liberalism. The John Dewey Essays in Philosophy/ J. Rawls. – NY.: Columbia University Press, 1993. – 544 p5.

Wolterstorff N. The Role of Religion in Decision and Discussion of Political Issues / N. Wolterstorff // Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate. R. Audi and N. Wolterstorff–Lanham: Rowman and Littlefield, 1997. – 344 p.

Опубліковано
2012-03-03