Політичний компроміс: актуальність політологічного дослідження в контексті нормативних обґрунтувань

  • E. Habareva Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політичний компроміс, громадянський мир, суспільна злагода, нормативне обґрунтування, політичний конфлікт.

Анотація

Розглядається теоретичні і нормативні засади досягнення політичного компромісу.
Встановлюється актуальність даної проблематики в межах сучасної політичної науки.
Робиться висновок про виняткову роль у досягненні політичного компромісу, моральних і політико-культурних норм кожного конкретного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Манойло Н. Г. Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: соціально-філософський дискурс: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Н. Г. Манойло; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 16 с.

Тихоміров С. І. Досвід пострадянського політичного розвитку: аналіз і синтез: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / С. І. Тихоміров; Одес. держ. юрид. акад. – О., 2000. – 16 с.

Усатий Г. О. Компроміс як засіб вирішення кримінально-правового конфлікту: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. О. Усатий; Нац. акад. внутр. справУкраїни. – К., 1999. – 17 с.

Alesina A. Credibility and policy convergence in a two-party system with rational voters / A. Alesina // American Economic review. – 1978. – Р. 796–805.

Boudreaux D. J. Politics as the Art of Confined Compromise/ D. J. Boudreaux, D. R. Lee // Cato Journal, Winter 1997. – Vol. 16, No. 3. – Р. 45–49.

Brennan G. Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference / G. Brennan, L. Lomasky. – NY.: Cambridge University Press,1993. – 486 р.

Crew M. A. On the Efficiency of Law: A Public Choice Perspective / M. A. Crew, C. Twight // Public Choice. – 1990. – № 66. – Р. 15–36.

Downs A. An Economic Theory of Democracy / A. Downs. – NY.: Harper Row, 1957. – 346 р.

Gul F. A Theory of Political Compromise / F. Gul, A. Dixit, G. Grossman // Journal of Political Economy. – June 2000. – Р. 108–112.

Mitchell W. C. Beyond Politics: Markets, Welfare, and the Failure of Bureaucracy / W. C. Mitchell, R. T. Simmons. – Boulder, Colo: Westview Press,1994. – 268 р.

Wittman D. Candidate motivation: A Synthesis of Alternatives / D. Wittman // American Political Science Review 1977. – Р. 142–157.

Опубліковано
2012-03-03