Напрямки реалізації державної політики у сфері кібернетичної безпеки

  • G. Chetverik Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: кібернетична безпека, Інтернет, мережі, соціальні мережі.

Анотація

Здійснюється дослідження значимості можливих кібернетичних та мережевих
загроз для держави. Визначаються напрямки державної політики, спрямованої на упередження таких загроз. Описуються основні характеристики кожного з напрямків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Даник Ю. Полігон протистояння – кіберпростір [Електронний ресурс] / Юрій Даник. – Режим доступу: http://na.mil.gov.ua/number/4837/1915.htm

Іванов В. Інформаційна безпека України: аспект діяльності ЗМК [Електронний ресурс] / В. Іванов. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article& article= 1921.

Інтернет-залежність як новий феномен сучасного світу: сутність і проблеми. – К.: НІСД, 2011. – 47 с.

Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України. – К.: НІСД, 2011. – 30 с.

Кібервійни – міф чи реальність? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://nano.if.ua/page/kiber-vijni-mif-chi-realnist

Сучасні тренди кібербезпекової політики: висновки для України. Аналітична записка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/294/

Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві [Текст] / Олександр Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 94–95.

Щодо основних викликів безпеці особи в умовах стрімкого впровадження сучасних інформаційних технологій. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/531/

Morozow J. Wrog z sieci / J. Morozow // Newsweek. – 24.05.2009. – S. 40–41.

Transparency Report: Government Requests [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/

Опубліковано
2012-03-03