Метафізика гендерних відносин у сучасному філософському дискурсі

  • O. Kobzeva
Ключові слова: стереотип, гендерні відносини, стать, гендер, самопізнання, дослідження гендерних відносин, філософський дискурс

Анотація

Визначено вплив гендерного фактору на систему стереотипів і необхідність модифікації гендерних відносин як запоруку гармонійного і стабільного розвитку суспільства, що має бути засноване на рівності і свободі реалізації особистості. Підкреслено, що у наш час людство повинно осмислити і якнайскоріше розв’язати свої складні проблеми буття та виклики цивілізацій. Ситуація може змінитися на краще якщо людина по-новому самопізнає себе – створить цілісний образ самої себе, в якому буде враховано багатоманітність виявів людського.
Досліджується ціннісний потенціал гендерного мислення з точки зору можливості його впливу на процес трансформації цінностей суспільства та перспективу формування на цій основі розуміння відносин між людиною і людиною в контексті сучасної філософії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Юнг К.Г. Mysterium Coniunctionis. Таинство воссоединения / Карл Густав Юнг. – Минск: Издательство: Харвест, 2003. – 526 с.

Вейнингер О. Пол и характер. – М.: ТЕРРА, 1992. – 480 с.

Кон І.С. Сексуальна освіта – глобальне завдання XXІ століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 1. – С. 94-113.

Кон І.С. Психологія статевих відмінностей // Гендерна педагогіка: Хрестоматія / За ред. Вікторії Гайденко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 105-112.

Брюкнер П. Божественное дитя // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.ru/INPROZ/BRUKNER/enfant.txt (05.10.2012).

Scott J.W. Gender: a useful category of historical analisis // The American Historical Review. – 1986. – Vol. 91. – N5.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1992

Опубліковано
2012-03-03