Новгодсько-московська єресь – соціально-економічні основи виникнення

  • M. Kitov
Ключові слова: єресь, новгородсько-московська єресь, єретики, стригольники, концептуальна влада, західна Реформація.

Анотація

На основі аналізу подій, що проходили в Московії в кінці XV-початку XVI ст.,
показано як виникає новгородсько-московська єресь. Автор доказує, що глибинною основою виникнення єресі була боротьба двох принципово протилежних цивілізаційних концептуальних видів влади в переломний для Московії період, коли актуальним стає питання звільнення від татаро-монгольського володарювання. Концептуальним обґрунтуванням нового історичного розвитку Московії і с тала “новгородсько-московська єресь”. Автор полемізує з вченими, котрі доказують, що вказана єресь приводила релігійне життя Московії до Реформації. Для цього в Московії не було соціально-економічних передумов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борохов Э. Энциклопедия афоризмов (Мысль в слове) // Є. Борохов / Худож. Ю.Д. Федичкин. – М.: ООО “Фирма “Издательство АСТ”, 1999 г.

Гаркави А.Я. Сказание мусульманских писателей о славянах и русских. // А.Я. Гаркави / – СПб, 1870 г.

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества // И.Г. Гердер / – М., 1977 г.

Григоренко А. Проблема общения в духовной культуреДревней Руси // А.Григоренко / Проблемы общения в пространстве тотальной комуникации. Международные чтения по теории, истории и философии культуры. № 6. – Санкт-Петербург. ФКИЦ «УЙДО», 1998 г.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн.// М. С. Грушевський / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. – (Пам’ятки іст. Думки України). – Т.1. – 1991 р.

Гумилев Л.М. Древняя Русь и Великая степь.// Л.М. Гумилев / – М.: Мысль, 1992 г.

Деникин А.И. Очерки русской смуты // А.И. Деникин / Вопросы истории. – 1990 г, № 12.

Жиганков О.А. Еретики, или люди, опередившее время. // О.А. Жиганков / – Заокский: «Источник жизни», 1996 г. №8

Короткая Л.Л. Публицистика XII-XVI вв. в борьбе с церковно-религиозной идеологией. // Л.Л. Короткая / – Мн., 1963 г.

Климов Г.П. Протоколы советских мудрецов. 6-е изд. // Г.П. Климов / – Краснодар: ООО: “Пересвет”, 2002 г.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця; Відп. ред. О.В. Мишанич.– К.: Дніпро, 1989.

Маркс К. До критики гегелівської філософії права. Вступ. // К.Маркс / К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори. 2-е вид. Пер. з рос. – Т. 1. – Дерполітвидав УРСР. – К., 1958.

Монастырский М.Л. Россия. Выборные процедуры и концептуальная власть // Л.М. Монастірский / Известия 91, 1996 г, 18 мая.

Омельченко Ю. Прадед Ленина торговал водкой, а дед спас от смерти Тараса Шевченко... // Сегодня, 22 апреля 2002 г., № 89 (1138).

Петров Н.И. Историко-топографический очерк древнего Киева. // Н.И. Петров / – К., 1897.

Рабинович Я.Й. На зламі віків // Я.Й. Рабинович / До 1000-річчя проживання євреїв в Україні. – Київ, 1998.

Силенко Лев. Мага віра (Рідна Українська Національна Віра). Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії,історії. // Лев Силенко / – К.: АТ «Обереги», 1998.

Соловьев С.М. Сочинения. Книга I. История России с древнейших времен. Тома 1-2. // С.М. Соловьев / – М., «Мысль», 1988.

Стеблин-Каменский М.И. Культура Исландии. // М. И. Стеблин-Каменский / – Л., 1967.

Татищев В.Н. История Российская с древнейших времен. Т .2.// В.Н. Татищев / – М.:2002, с. 213.

Шестопал Матвій. Євреї на Україні ( Історична довідка). // Матвій Шестопал / – К.: Оріяни, 1999.

Опубліковано
2012-03-03