Проблема залишкових знань з точки зору філософії освіти

  • K. Abbasova
  • R. Makhmudova
Ключові слова: залишкові знання, система освіти, міжпредметні зв’язки, зовнішнє середовище, якість навчання, методи дослідження.

Анотація

У статті розглядаються основні проблеми виявлення та визначення вмісту залишкових знань, характеристики їх якості та основи формування з точки зору філософії освіти. Пропонуються деякі підходи щодо систематизації факторів формування компетенцій у фахівців, зокрема, деякі методики дослідження якості й ефективності навчання, а також факторів зовнішнього середовища, що впливає на цю якість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дьюи Д. «Психология и педагогика мышления». / Д. Дьюи [Пер. с англ]. — М. : «Совершенство»,

— 208 с.

Захаров И. Остаточные знания и преподавательская деятельность [электронный ресурс] / И. Захаров. — Режим доступа: http://www. warandpeace. ru

Кислякова Ю. Г. Квалиметрическая технология диагностики остаточных знаний студентов: Дис.... канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Ю. Г. Кислякова. — Ижевск., — 2002.

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования. Система аттестации и остаточные знания. Вып. 10, 2010 [электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pda. iam. duma. gov. ru

Теоретические и методологические проблемы качества образования в Республики Беларусь [электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. charko. narod. ru

Хуторской А. В. «Педагогическая инноватика: методология, теория, практика». Научное издание / А. В. Хуторской. — М. : Изд-во УНЦ ДО, 2005. — 222 c.

Опубліковано
2011-06-03