Солярна міфологія в Античній філософії

  • O. Bilik Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Ключові слова: міф, сонце, Аполлон, Хорос, Ерос, Геракл.

Анотація

Деякі античні філософи вважали сонце світилом живим і навіть мислячим. За їх уявленнями, сонце живиться вологою. В деяких випадках філософи, зокрема піфагорійці і стоїки, обожнювали сонце. В античності часто сонце називали Аполлоном. Філософи не були винятком в цьому. Плутарх стверджував, що енергію, пов’язану з обертанням сонця, стародавні греки називали Аполлоном, а стародавні єгиптяни – Хоросом, а сонце і Місяць вважали очами Хороса. За словами Плутарха, стародавні єгиптяни в своїх міфах ототожнювали з сонцем Ерос. Порфірій вважав, що, оскільки сонце відвертає зло землі, його назвали Гераклом і винайшли міфи про здійснення дванадцяти робіт Геракла, як символ розділення знаків зодіака в небесах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Августин Блаженный О граде Божием / Августин Блаженный – Минск: Харвест, Москва: АСТ, 2000.

Аполлодор Мифологическая библеотекаь / Аполлодор. – Ленинград: Наука, 1972.

Арнобий Против язычников / Арнобий. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008.

Гомер Илиада / Гомер. – Москва: Художественная литература, 1986.

Гомер Одиссея / Гомер. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008.

Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский. – Москва: Мысль, 1987.

Климент Александрийский Увещевание к язычникам / Климент Александрийский.- Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2006.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. Книга I. / А. Ф. Лосев – Москва: Искусство, 1988.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. Книга II. / А. Ф. Лосев. – Москва: Искусство, 1988.

Макробій Амвросій Теодосій Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського / Макробій Амвросій Теодосій. – Київ: Тандем, 2000.

Павсаний Описание Эллады. Том 1 / Павсаний. – Москва: Аст, Ладомир, 2002.

Павсаний Описание Эллады. Том 2 / Павсаний. – Москва: Аст, Ладомир, 2002.

Плутарх Исида и Осирис / Плутарх. – Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1996.

Плутарх Об «Е» в Дельфах / Плутарх // Плутарх. Исида и Осирис. – Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1996, с. 71-96.

Плутарх Об Эроте / Плутарх // Плутарх. Моралии: Сочинения. – Москва: ЭКСМО-Пресс, Харьков: Фолио, 1999, 719-759.

Прокл Комментарий к «Пармениду» Платона / Прокл. – Санкт-Петербург: Міръ, 2006.

Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – Москва: Наука, 1989.

Цицерон О природе богов / Цицерон // Философские трактаты. – Москва: Наука, 1985, с. 60-190.

Ямвлих. О египетских мистериях / Ямвлих. – Москва: Алетейа, 2004.

Опубліковано
2013-06-03