Екзистенційні основи особистості терориста

  • E. Kalnitsky
Ключові слова: особистість, екзистенція, терор, тероризм.

Анотація

Представлено портрет особистості терориста крізь призму екзистенціальних
характеристик. Показано, що природа, сутність терору є відображенням деяких
екзистенціальних установок ідейного, етичного, морального, релігійного характеру.
Потреба в самоактуалізації, пошуку екзистенціального сенсу, які втілюються в акті терору, відображають неприйняття в соціумі подій, які там відбуваються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера / Вассалатий, Жанна Васильевна: автореф. дисс.. на соискание ученой степени канд. юридических наук: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность»; [Юж.-Урал. гос. ун-т]. – Челябинск: 2010. – 22 с.

Кримінальні справи за фактами вибухів у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі об’єднані в одне провадження [Электронный ресурс] // Служба безпеки України. Офіційний сайт. – Режим доступу: http: // www. ssu. gov. ua /sbu / control / uk / publish / article.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.-П.Сартр // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. – c. 319–344

Соснин В. Феномен терроризма с использованием смертников: социально-психологическая интерпретация [Электронный ресурс] / В. Соснин, Т. Нестик . – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/terror20.htm.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / М.Хайдеггер / Сост., пер. с нем. и комм. В. В. Бибихина.— М.: Республика, 1993. – 447 с.

Laquer W. Terrorism / W. Laquer. – L., 1983. – P.2–3.

Levi M. On Nuclear Terrorism / Michael A. Levi. – Harvard University Press, 2009. – 224 p.

Опубліковано
2012-03-03