Філософські дослідження міфології Ф. фон Шеллінга

  • M. Burkovsky Харківська державна академія культури
Ключові слова: міф, символ, мистецтво, філософія міфології, теогонічний процес.

Анотація

Розглядаються основні положення Шеллінгової філософської концепції міфу. Міфологія розглядається як символічна система, матеріал для мистецтва, теогонічний процес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гатальська С. М. Філософія культури : підручник / С. М. Гатальська. – К. : Либідь. – 328 с.

Заугольникова А. В. Философия мифа Ф. В. Й. Шеллинга / А. В. Заугольникова // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – СПб. : 2009. –– № 107. – 89-94 с.

Найдыш В. М. Философия мифологии. XIX – начало XX в. / В. М. Найдыш. – М. : Альфа-М, 2004. – 544 с.

Романенко Ю. М. Онтология мифа: учебное пособие / Ю. М. Романенко. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 144 с.

Фишер К. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение / К. Фишер. – СПб., 1905. – 740 с.

Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства / Ф. В. Й. Шеллинг. – М. : Мысль, 1966. – 495 с.

Шеллинг Ф. В. Й. Введение в философию мифологии / Ф. В. Й. Шеллинг // Соч. : В 2 т. – Т. 2. –– М. : Мысль, 1989. – 636 с.

Опубліковано
2013-06-03