Роль дій і вчинків в житті сучасної людини.

  • S. Dimitrova
Ключові слова: мета, свобода, дія, вчинок, цілераціональність.

Анотація

Проводиться дослідження двох видів активності – дії та вчинку. Рівень технічності дій і високий ступінь результативності не усуває відчуження. Отримання особистісного буття можливо при здійсненні вчинку. Буттєва позиція, що актуалізуються у вчинках, виступає умовою для можливості співіснування, взаємодії різних смислів і способів розуміння.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 2002 – 390 с.

Бахтин, М. М. Философия поступка / М. М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. – М., 1986. – С. 84–157.

Библер, В. С. От наукоучения к логике культуры : два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1990. – 413 с.

Жижек, С. Добро пожаловать в пустыню Реального! / С. Жижек. – М. : Фонд науч. исслед. Прагматика культуры, 2002. – 159 с.

Иоанн Павел ІІ (Войты́ла Ка́роль Ю́зеф) Личность и поступок / папа римский Иоанн Павел ІІ. – М. : Изд-во Францисканцев, 2003 – 333 с.

Козловски, П. Культура постмодерна : общественно-культурные последствия технического развития / П. Козловски. – М. : Республика, 1997. – 240с.

Липовецки, Ж. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме / Ж. Липовецки. – СПб. : Изд-во «Владимир Даль», 2001. – 330 с.

Мамардашвили, М. К. Философские чтения / / М. К. Мамардашвили. – СПб. : Азбука-классика, 2002. – 832 с.

Опубліковано
2013-06-03