Аристотелівсько-Августинівська структура часу

  • S. Dron Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: «тепер», тривалість, неподільність, душа, увага, пам’ять, Вічність, «внутрішнє слово».

Анотація

Визначена структура часу в концепціях Аристотеля та Августина. Визначено ідею аристотелівського поняття «тепер» як поєднуючої ланки між минулим та майбутнім. Здійснено аналіз розуміння Августином структури часу. Розкрито та осмислено по-новому августинівську ідею «внутрішнього слова», що постає результатом переосмислення аристотелівської ідеї моменту «тепер».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Августин Бл. Исповедь. [електронний ресурс] / Блаженний Августин. – Режим доступу: http://psylib. org.ua/books/avgus01/index. htm.

Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 3: Перевод / Вступ. статья и примеч. И. Д. Рожанский. – М. : Мысль, 1981 – 613 с.- (Филос. наследие).

Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.) / П. П. Гайденко. – М., 1987 – 448 с.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия / Э. Жильсон. – М., 2004 – 704 с.

Нестик Т. А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время / Т. А. Нестик // Вопросы философии. 1998. – № 10. – С. 112-125.

Рикёр П. Время и рассказ / П. Рикёр. – М.- СПб., 2000. – Т. 1. – 267 с.

Хайдеггер М. Бытие и время. [електронний ресурс] / М. Хайдеггер. – Режим доступу: http://yanko. lib. ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-a. htm

Опубліковано
2013-06-03