«Філософія в Росії», «російська філософія», «руська національна філософія»: експлікація понять

  • M. Kitov Національний університет харчових технологій
Ключові слова: варяги, руси, консорція, філософія, філософія в Росії, національна філософія, руська національна філософія.

Анотація

Дається історичний аналіз розрізнення термінів «філософія в Росії», «російська філософія», «руська національна філософія» в працях російських філософів. Обґрунтовується думка, що термін «руська національна філософія» відображає, як історичні особливості формування руської людності, так і специфічні ознаки їх філософування. Серед них багато інородців, які, проте, ідентифікують себе руськими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Введенский А. И. Судьбы философии в России / А. И. Введенский // Очерки истории русской философии. – Свердловск. 1991. – С. 26–66.

Власенко К. И. О национальном характере русской философии / К. И. Власенко // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1990, № 4. – С. 40–52.

Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. / В. В. Зеньковский. – Париж, 1989. – Т. 1. – 469 с.

Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. / В. В. Зеньковский. – Париж, 1989. – Т. II. – 477 с.

Лосев А. Ф. Русская философия / А. Ф. Лосев. // Философия. Мифология. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – 525 с. – (Мыслители XX века). – С. 209 –236.

Лосский Н. О. Идея конкретности в русской философии / Н. О. Лосский // Вопросы философии, 1991, № 2. – С. 127–134.

Лосский Н. О. История русской философии / / Н. О. Лосский. – М. : Высш. шк., 1991. – 559 с. (Б-ка философа).

Никон иеромонах Век крещения // Вопросы истории, 1990, № 12. – С. 47–59.

Радлов Э. Очерк истории русской философии. 2-е доп. изд. / Э. Радлов. – Пг. : Наука и школа, 1920. – 99 с.

Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку: Слов.- довід. / УВДУ при Президентові України; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 272 с. – Бібліогр. с. 259–263 (78 назв).

Хайдеггер М. Введение в метафизику. Курс лекций летнего семестра 1935 года / Мартин Хайдеггер // Новый круг. – 1993. – № 1.

Шамбаров В. Е. Русь: дорога из глубины тысячелетий. Когда оживают легендцы / В. Е. Шамбаров. – М.: Алетейа, 1999. – 448 с. : ил. – (Vita memoriae).

Опубліковано
2013-06-03