Засади формування сільськогосподарської ментальної культури

  • G. Beregova
Ключові слова: слов’янська міфологія, ментальність, гілозоїзм, антеїзм, ментальна культура, освітнє середовище.

Анотація

Статтю присвячено філософському аналізу засад формування сільськогосподарської ментальної культури. У роботі розглянуто витоки антеїзму та його вплив на метальну культуру майбутніх аграрників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондаренко О.В. Економічна ментальність України: етапи історичного розвитку (соціологічний вимір) / О.В. Бондаренко // Нова парадигма. – 2004 – № 36 – С. 210-215.

Дем’яненко В. Ментальні характеристики політичної свідомості українців / В. Дем’яненко // Людина і політика. – 2001. – № 1. – С. 93–99.

Драгоманов М.П. Лiтературно-публiцистичнi праці. У 2-х т. / М.П. Драгоманов. – К.: Наук. думка, 1970. - Т. 1. – 531 с., Т. 2. – 593 с.

Костомаров М. Дві руські народності / М.Костомаров // Твори : в 2-х т. – К.: [б. и.], 1967. – Т. 2. – 255 с.

Краткий философский словарь / Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. – М.: Философское общество «Слово»: ЭКСМО, 2003. – 480 с.

Куліш П. Листи з хутора / П.Куліш // Твори. В 2 т. – К.: 1989. – Т. 2. – 451 с.

Кульчицький О. Риси характерології українського народу / О. Кульчицький // Енциклопедія українознавства: в 2 т. / [під ред. В. Кубійовича і З. Кузеля]. – Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. – Т. 1. – 718 с.

Сокирко А. Ментальні особливості української філософської думки доби романтизму: антеїзм / Сокирко А. // Вісник Львівського університету VISNYK Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – 222-228.

Толстой Н. И. Очерки славянского язичества / Толстой Н.И. – М.: Индрик, 2003. – 622 с.

Словник античної міфології / Упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2006. – 312 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – Мюнхен : [б. в.], 1983. – 175 c.

Что такое Гилозоизм? Значение и толкование слова gilozoizm, определение термина // Крупнейший сборник онлайн-словарей [Интернет-ресурс]. – www.onlinedics.ru/slovar/fil/g/gilozoizm.html.

Опубліковано
2012-03-03