Самоактуалізація людини: гуманістична психологія і релігійні практики

  • V. Kondratieva Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: актуалізація, людина, само актуалізація, релігійні практики, молитва, психологія, гуманізм, віра

Анотація

Стаття присвячена компаративному аналізу положень представника гуманістичної психології (А. Маслоу), логотерапії (Ф. Франкла) і змісту та мети релігійних практик.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адлер, А. Наука жить. – Киев: Port-Royal, 1997.- 288 с.

Бахтин, М. М. К философии поступка /М. М. Бахтин.- Работы 1920-х годов.- К.,1994.- с. 9-68.

Камю, А. Миф о Сизифе/А. Камю.- М. : Прогресс, 1989.- 420 с.

Кримський, С. Б. Запити філософських смислів/С. Б. Кримський. К. : Парапан, 2003. – 240 с.

Попович М. В. Раціональність і виміри людського буття/М. В. Попович. – К. : Фара, 1997. – 290 с.

Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. /Э. Ю. Соловьев. – М. : Мысль, 1991. – 389 с.

Erikson, E. H. Childhood and society. /E. H. Erikson. – [2-nd Ed, Rev. & Enl].-New York: Norton, 1963 – 478 p.

Moskovici S. The phenomen of social representations / S. Moskovici.- [Ed. bу R. M. Farr] – Cambridge, 1962. – 312 p.

Maslow A. Self-actualizing and Beyond /A. Maslow.- Challenges of Humanistic Psychology. – N. Y., 1977. –p. 19 -78.

Опубліковано
2013-06-03