Історіографія та рецепція як два способи освоєння наукової спадщини (на прикладі праці А. С. Лаппо-Данилевського «Методологія історії»).

  • M. Madenova
Ключові слова: рецепція, історіографія, критика, методологія історії, А. С. Лаппо-Данилевський.

Анотація

Аналізуються механізми освоєння наукової спадщини істориків-попередників: історіографічного аналізу та рецепції ідей істориків на прикладі праці А. С. Лаппо-Данилевського «Методологія історії». Виявляються основні риси кожного з названих елементів історичного дослідження, дається їх характеристика, а також встановлюються їх відмінності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bernheim, E, 1880. Geschichtsforschung und Geschichtsphilosophie. Göttingen: Verlag von Robert Peppmuller.

Lamprecht, K, 1900. Die kulturhistorische Methode. Berlin: H. Heyfelder.

Лаппо-Данилевский, А. С., 2010а. Методология истории. Т. 1. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).

Lappo-Danilevskyi, A. S., 2010а. Metodologiya Istorii. Vol. 1. Moscow: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

Лаппо-Данилевский, А. С., 2010b. Методология истории. Т. 2. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).

Lappo-Danilevskyi, A. S., 2010b. Metodologiya Istorii. Vol. 2. Moscow: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

Медушевская, О. М., 2008. Теория и методология когнитивной истории. Москва: РГГУ.

Medushevskaya, O. M., 2008. Teoriya i metodologiya kognitivnoy istorii. Moscow: RGGU.

Румянцева, М. Ф., 2007. ‘Концепт «признание чужой одушевленности» в русской версии неокантианства’. Cogito, вып. 2. с. 35-54.

Rumyantseva, M. F., 2007. ‘Kontsept “priznaniye chuzhoi odushevlennosti” v russkoi versii neokanteanstva’.

Cogito, no. 2. pp. 35-54.

Опубліковано
2013-06-03
Як цитувати
Madenova, M. (2013). Історіографія та рецепція як два способи освоєння наукової спадщини (на прикладі праці А. С. Лаппо-Данилевського «Методологія історії»). Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(23), 172-177. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/504