Особливості соціальної модернізації в сучасному суспільстві.

  • L. Mirzadze
Ключові слова: модернізація, Азербайджан, суспільство, традиційність, західні і східні цінності, сучасність

Анотація

Соціальна модернізація передбачає прогресивні зміни у суспільстві в рамках загального розвитку всієї людської цивілізації. Необхідність пристосування до стрімко мінливих соціальних умов життя ще більше зіштовхує західні і східні цінності, норми життя і пріоритети. В Азербайджані в умовах незалежності визначилися кордони нової моделі політичного розвитку країни, в основу якого лягла національна ідея, підтримувана принципами унітарної світської державності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акулич М. М. Социологическое изучение социальных рисков: история и современность / М. М. Акулич, Е. В. Комбарова // Вестник Тюменского государственного университета. Тюмень.- 2008.- № 4, 2008, – с. 8-16

Баранов Н. А. Политические отношения и политический процесс в современной России [электронный ресурс] / Н. А. Баранов/ – Режим доступа: http://www. sbiblio. com/for

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм.- М. : «Наука», 1991 – 576 c.

Капустин Б. Г. Либеральная идея и Россия (Пролегомены к концепции современного российского

либерализма) [электронный ресурс] / Б. Г. Капустин – Режим доступа: «http://old. russ. ru/antolog/inoe/kapust.htm»

Кулиев Э. Общественное сознание в Азербайджане: между традицией и новацией / Э. Кулиев //

Газета «Эхо».- № 90 (1079) – Сб., 14 Мая 2005

Мехтиев Р. Азербайджан: вызовы глобализации. Баку: XXI / Р. Мехтиев – Ени Нешрляр эви, 2004, – 340 с.

Мехтиев Р. // Aysor. am. [электронный ресурс].- Режим доступа: «http://analitika. at. ua/».

Можейко М. А. Модернизация / М. А. Можейко // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл.- Минск, 2003, – с. 1240-1242

Общественное сознание в Азербайджане: между традицией и новацией [электронный ресурс] //

Democracy & Elections in Azerbaijan.- Режим доступа: «http://www. dem. az/index2»indexHYPERLINK

«http://www. dem. az/index2»2.

Социологический словарь. Библиотека учебной и научной литературы [электронный ресурс].-

Режим доступа: «http://sbiblio. com/»com›Каталог›content

Теория модернизации. Этапы развития теории. Идейные предшественники. [электронный ресурс].-

Режим доступа: ru.wikipedia.org

Опубліковано
2013-06-03