Сучасні соціально-філософські тенденції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення «особистість-інформація»

  • V. Mudrak Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
Ключові слова: інформаціологія, компетентність, система, інформація.

Анотація

Сучасні підходи до розвитку співвідношення «особистість-інформація» в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в межах вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх соціально-філософських тенденцій у контексті «людина-технологія-вища освіта-фахова компетентність»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев .- М. : Владос, 1994.- 336 с.

Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу / В. П. Андрущенко.- К. : ТОВ «Атлант ЮеМСі», 2006.- 498 с.

Белл. Д. Грядущее постиндустриальноке общество: Опыт социального прогнозирования / Даниел Белл [перевод с английского]. Иноземцев В. Л. (ред. и вступ. Статья.- М. : Наука, 1989. – 345 с.

Гусинский Э. Н. Введение в философию образования: Учебное пособие / Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова .- М. : Логос, 2001.- 234 с.

Забродська Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект / Л. М. Забродська.- Х. : Видавнича група «Основа», 2003.- 240 с.

Інтеграція вищої освіти України в європейську систему: Збірник наукових праць: За матеріалами Міжнародної науково-методологічної конференції «Інтеграція вищої освіти України в європейську систему», Дніпропетровськ, 05 травня 2001 р. / Н. Є. Бойцун (ред.); Міжнародний фонд «Відродження».- Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2001.- 108 с.

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. Кастельс.- М. : Интер- Пресс, 2000.- 345 с.

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник / С. П. Кулицький.- К. : МАУП, 2002.- 224 с.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства / О. І. Навроцький.- Х. : Основа, 2000.- 240 с.

Урсул А. Д. Модель ноосферно-опережающего образования ІІІ-го тысячелетия / А. Д. Урсул // Сб. тезисов и материалов ІІІ-го Международного симпозиума «Открытое общество и устойчивое развитие».- Т. VІІ.- Зеленоград, 2001.- 456 с.

Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т. В. Фініков // Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Інститут економіки та права «КРОК».- К. : Таксол, 2002.- 176 с.

Яблонський В. А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: проблеми глобалізації та інтернаціоналізації / В. А. Яблонський.- К., 1998. – 278 с

Опубліковано
2013-06-03
Як цитувати
Mudrak, V. (2013). Сучасні соціально-філософські тенденції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення «особистість-інформація». Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(23), 201-204. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/510