Міфопоетичні витоки сміховаї культури.

  • O. Rodniy
Ключові слова: міф, сміх, сміхова культура, міфопоетична свідомість, символізм сміху, дионісизм, метонімія, давньогрецька комедія.

Анотація

У статті розглядаються міфопоетичні джерела сміхової культури. Діонісійські ігри, давньогрецька комедія, середньовічний карнавал досліджуються в їх генетичних зв’язках з античною міфологією і визначаються як ті форми духовно-практичної діяльності, що стали для культури традиціоналізму ефективними інструментами подолання світоглядних суперечностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Хюбнер К. Истина мифа / К. Хюбнер ; Пер. с нем.- М. : Республика, 1996.- 448 с.

Сычев А. А. Природа смеха или Философия комического / А. А. Сычев ; Науч. ред. д-р филос. наук Р. И. Александрова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 176 с.

Вулис А. Метаморфозы комического / А. Вулис.- М. : Искусство, 1976.- 126 с..

Опубліковано
2013-06-03