Типи раціональності і прогрес науки.

  • V. Samchenko
Ключові слова: типи раціональності, тип освоюваних пізнанням явищ, наукова революція, лідер науки, ідейний вигляд науки.

Анотація

Поширена зараз в російській літературі концепція типів наукової раціональності (В. С. Стьопін та ін.) внутрішньо суперечлива, містить морально сумнівні моменти і характеризує еволюцію знання неповно й неточно. Пропонований підхід долає ці недоліки. Додається таблиця історичних типів пізнання і техніки

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Стёпин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации / В. С. Стёпин // Вопр. философии. 1989. – №. 10. – С. 3-18.

Стёпин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / В. С. Стёпин. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.

Фейерабенд П. Против методологического принуждения: Очерк анархистской теории познания / П. Фейерабенд. – Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. – 352 с.

Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум / П. П. Гайденко. – М. : Прогресс- Традиция, 2003. – 528 с.

Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. : 5-е изд. – М., 1976. – Т. 18. – 525 с.

Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии (материалы «круглого стола») // Вопр. философии. – 2012. – № 12. – С. 3–24.

Стёпин В. С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция / В. С. Стёпин // Вопр. философии. – 2012. – №. 5. – С. 18–25.

Стёпин В. С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность / В. С. Стёпин // Вопр. философии. – 2003. – №. 8. – С. 5–17.

Малинецкий Г. Г. Синергетика. Король умер. Да здравствует король! / Г. Г. Малинецкий // Синергетика. Труды семинара. Вып. 1, – М. : Издат-во Москов. университета, 1998. – С. 52–69.

Самченко В. Н. Исторические типы науки / В. Н. Самченко // Философия науки. – 2000. – № (8). – С. 26–33.

Самченко В. Н. Этапы эволюции науки / В. Н. Самченко // Доклады АН высшей школы России. – 2004. – № 1–2. – С. 96–105.

Самченко В. Н. Эволюция науки: новый взгляд / В. Н. Самченко // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2009. – Вып. 6. С. 158–165.

Опубліковано
2013-06-03