Інформаційне суспільство: проблема концептуального обґрунтування

  • V. Skirtach Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: інформаційне суспільство, мережеве суспільство, інформація, інформаційно – комунікаційні технології, онтологія

Анотація

Досліджені концептуальні основи становлення інформаційного суспільства, які включають визначення соціально-культурних умов, що уможливлюють становлення інформаційного способу буття економіки і широке залучення інформаційно – комунікаційних технологій. Показано, що до таких умов належить онтологічне та морально-етичне підґрунтя нової економіки, що й робить доречним її функціонування як інформаційно-комунікативної парадигми. Доведено, що для ефективного функціонування інформаційного суспільства необхідна зміна смислового горизонту та нова трудова етика, яка потребує принципово інших рис характеру та способів поведінки людини, ніж попередні епохи. Евристичний потенціал використання мережевої метафори дозволяє розвивати полісуб’єктну теорію інформаційного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Всемирная энциклопедия. Философия / главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов.- М. : Харвест, Современный литератор, 2001. – С. 42

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс.- М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства/ М. Кастельс. – К. : Ваклер, 2007. – 304 с.

Лях В. В. Цінності «соціальної етики» і становлення «духу інформаційного суспільства» / В. В. Лях // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В. С. Пазенок.- К. : КУТЕП, 2010. – Випуск 8 – С. 36 – 57

Социология: Енциклопедия. //Упоряд. А. А Грицанов, В. Л. Абушенко.- Мн. : Книжный дом, 2003. – 1312с.

Тадевосян Е. В. Словарь-справочник по социологии и политологии / Е. В. Тадевосян.- М. : Знание, 1996. – С. 93.

Хоруженко К. М. Культура. Энциклопедический словарь / К. М. Хоруженко .- Ростов- на-Дону: Феникс, 1997. – С. 180.

Hayashi Yujiro. Johoka shakai: Hado na shakai kara sofuto na shakai [Текст] / H. Yujiro.- Токіо. : Feo, 1969.- 189 p.

Опубліковано
2013-06-03