Діяльність та бездіяльність людини в філософії М. Гайдеґґера

  • D. Snit’ko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Ключові слова: присутність, екзистенція, діяльність, бездіяльність, «власний» і «невласний» способи існування, забуття буття.

Анотація

Аналізується опозиція діяльності й бездіяльності людини на предметі філософії М Гайдеґґера.
Особливу увагу приділено переосмисленню німецьким мислителем самих понять «діяльність» і «бездіяльність» та співвідношення даних феноменів. Крім того, автор статті звертається до аналізу сутності та основних чинників людської бездіяльності в екзистенційному вимірі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дугин, А. Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала / А. Г. Дугин. – М. : Академический Проект; Фонд «Мир», 2010. – 389 с. – (Философские технологии).

Хайдеггер, М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер; пер. c нем. В. В. Бибихин. – М. A: d Marginem, 1997. – 438 с.

Хайдеггер, М. Ницше. Т. 1 / Мартин Хайдеггер; пер. с нем. А. П. Шурбелева. – СПб. : «Владимир Даль». – 2006. – 610 c.

Хайдеггер, М. Парменид / Мартин Хайдеггер; пер. с нем. А. П. Шурбелева. – СПб. : «Владимир Даль», 2009. – 384 с.

Хайдеггер, М. Письмо о гуманизме / Мартин Хайдеггер // Хайдеггер, М. Время и бытие: Статьи и выступления; пер. с нем. – М. : Республика, 1993. – С. 192 – 220. – (Мыслители ХХ в.) .

Guignon, Charles B. Authenticity, moral values, and psychotherapy / The Cambridge companion to Heidegger / [Edited

by Charles B. Guignon]. – New York, Cambridge University Press, 1993 – р. 215–239. – (Cambridge companions to philosophy).


Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 54 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2013-06-03
Як цитувати
Snit’ko, D. (2013). Діяльність та бездіяльність людини в філософії М. Гайдеґґера. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(23), 250-255. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/519