Етноконфесійна толерантність як складова ресурсного потенціалу регіону

  • V. Khanstantynov Миколаївський національний аграрний університет
Ключові слова: етноконфесійна толерантність, регіон, ресурсний потенціал, регіональна політика.

Анотація

Розглядається феномен етноконфесійної толерантності. Аналізуються сутність та зміст понять «регіон», «ресурсний потенціал», «регіональна політика». Висвітлюється роль етноконфесійної толерантності як складової ресурсного потенціалу регіону.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас . — К. : Генеза, 2004. — 736 с.

Проект Закону України «Про засади державної регіональної політики» // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : dbn. at. ua/publ/3-1-0-7

Aslund A. How Ukraine became a market economy and democracy. — Washington : Peterson Institute for International Economics, 2009. — 343 p.

Прохорова В. В. Ресурсний потенціал економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського університету : Збір. наук. праць / За ред. д. е. н. В. П. Мікловда . — Ужгородський національний університет. — Вип. 28. Ч. 2. — 2009. — С. 120 — 125.

Коротков В. Г. Ресурсный потенциал предпринимательства региона / Энциклопедия маркетинга // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www. marketing. spb. ru/read/article/a08. htm

Зварич І. Т. Етнополітика в Україні : регіональний контекст / І. Т. Зварич. — К. : Дельта, 2009. — 320 с.

Социологическая энциклопедия / [под общ. ред. А. Н. Данилова]. – Мн. : БелЭн, 2003. – 384 с.

Політологічний енциклопедичний словник [ за ред. Ю. С. Шемшученка та ін]. – 2–ге вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.

Кримський С. Демократія як дар та проблема / С. Кримський // День. – 2010. – 13 січня.

Джонсон Д. Екзистенціальні аспекти довіри / Д. Джонсон, А. Мельников // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2009. — №1. — С. 78—92.

Кузьмін О. Є. Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін, О. О. Бонецький // Економіка, планування і управління галузі. Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20. 2. — С. 100 — 104.

Бабій М. Ю. Міжконфесійні конфлікти у контексті взаємовідносин етноконфесійних ідентичностей / М. Ю. Бабій // Релігія і нація в суспільному житті України й світу / [За ред. Л. О. Филипович]. — К. : Наукова думка, 2006. — 287 с.

Папаяні І. Релігійна ідентичність в межах теоретичного релігієзнавства / І. Папаяні // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 52. — С. 22—29.

Миколаїщина багатонаціональна : з історії етнічних спільнот регіону. — Миколаїв : Атол, 2005. — 330 с.

Мирошниченко В. На втором месте в Украине // Вечерний Николаев. —2008. — 31 января.

Опубліковано
2013-06-03