Владний дискурс сучасної України: особливості легітимації політичної влади на регіональному рівні

  • G. Zabolotnya Донецький національний університет
Ключові слова: політичний дискурс, президентський дискурс, В. Ющенко, В. Янукович, тренд-вортери, метафори, губернатор, регіональна медіа-політика.

Анотація

Досліджено політичні процеси сучасної України крізь призму методології дискурсу, розкрито сутність маніпулятивної природи політичного дискурсу та особливості концептуалізації політичного простору на прикладі аналізу Президентських дискурсів 2005-2013 років. Показано роль регіональних органів влади у поширенні та відтворенні дискурсу влади України шляхом аналізу комунікативних проектів на рівні голови ОДА як елементів стратегії легітимації політичної влади

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрей Шишацкий: «Главная стратегическая цель развития Донецкого региона – формирование инновационной модели экономики» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www. donoda. gov. ua/main/ru/news/detail/34169. htm. (Час доступу 03.02.2013)

Бацевич Ф. С. Тоталітарний політичний дискурс: когнітивно-риторичні та комунікативно-мовні ознаки / Ф. С. Бацевич // Вісник Черкаського університету. Сер. Філологічні науки. – Вип. 24. – Черкаси, 2001. – С. 110-113; Бацевич Ф. С. Посткомуністичний тоталітарний дискурс в Україні (про один тип політичних текстів) / Ф. С. Бацевич // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе: Материалы международного семинара. – Вып. ІІ. – Часть І. – Луганск – Цюрих – Женева, 2001. – С. 75-85;

Герасимов, В. И. Политический дискурс-анализ / В. И. Герасимов, М. В. Ильин // Политическая наука. – 2002. – № 3. – С. 61-71

Демішева І. Метафори у дискурсі Віктора Ющенка / І. Демішева // Політичний менеджмент. – 2008. – №6. – С. 151- 159

Демченко С. В. Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель) [Текст] : Автореф. канд. політ. наук: 23. 00. 02 / Сергій Володимирович Демченко; Дніпропетровський національний ун-т. – Д., 2004. – 203 арк

Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В. З. Демьянков / Политическая наука. – 2002. – №3. – С. 32-43

Донецкий губернатор: люди радуются подписанию языкового закона / Укррудпром [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/news/Donetskiy_gubernator_lyudi_raduyutsya_podpisaniyu_yazikovogo_zak. html (Час доступу: 28.02.2013, 01:32)

Забота о здоровье людей – приоритет в работе местной власти // Вечерний Донецк. – 2012. – №69. – С. 1.

Ильин М. В. Слова и смыслы: опыт описания ключевых политических понятий / М. В. Ильин. – М. : РОССПЭН, 1997; Ильин М. В. Политический дискурс как предмет анализа / М. В. Ильин / Политическая наука. – 2002. – № 3. – С. 7-19

Ирина Ведерникова. Губернаторы. Ставки на вылет// Зеркало недели. – 2012. – № 44. – С. 1-2.

Иштван И. А. Популизм как гегемонная артикуляция: «логика эквивалентности п постмарксистском дискурс-анализе [Електронний ресурс] / Иштван И. А. / Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: філософія. – Х., 2008. – № 830’2008. – С. 29-39. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Fp/2008_830/03_Ishtvan. pdf (Час доступу: 13.02.13, 11:00)

Литовченко А. Господствующий дискурс и основные политические мифы современной Украины [Електронний ресурс] / А. Литовченко. – Режим доступу: http://cepkharkov2001. narod. ru/litovchenko. htm (Час

доступу: 07.02.13, 21:15)

Медвідь О. М. Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу [Електронний ресурс]/ О. М. Медвідь, І. Г. Ізмайлова / Вісник Сумського державного університету. – Серія»Філологія». – № 1. – 2008. – С. 66-71. – Режим доступу: http://visnyk. sumdu. edu. ua/arhiv/2008/1(112)/13_Medved. pdf (Час доступу: 13.02.13, 16:50)

Медикам подарили три реанимобиля // Вести Донбасса. – 2012. – №23. – С. 4.

Нагорняк Т. Політичні символи у дискурс них практиках національної безпеки / Т. Нагорняк / Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – т. VІ. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек» , 2008, – С. 320 – 330; Нагорняк Т. Л. Символічний вимір політики і політичної мови / Т. Л. Нагорняк // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2010. – Вип. 19. – С. 183-192

Опарина Е. О. Метафора в политическом дискурсе / Е. О. Опарина // Политическая наука. – 2002. – № 3 . – С. 20

Попов Р. А. Політичний дискурс: проблема теоретичної ідентифікації [Електронний ресурс] / Р. А. Попов. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2005-2/txts/pol-prav/05prapti. pdf (Час доступу:

01. 13, 09:10)

Прес-служба ОДА повідомляє //Донеччина. – 2012. – №17. – С. 1

Романов А. А. Политический дискурс в системе социально-институциональной практики [Електронний ресурс]/Романов А. А. /Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал 2007, – Т. 1 –с. 8-13

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: tverlingua. by. ru/archive/009/1_1_9. htm (Час доступу: 17. 01. 13. 19:45)

Русакова О. Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций / О. Ф. Русакова // Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»)– Екатеринбург:Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006, – 177 с.

Савицька Л. Дискурс помаранчевої революції / Л. Савицька // Критика. – 2005. – № 3. – С. 3 – 16.

Серажим К. С. Сучасний український політичний дискурс: формування нового стилістичного канону (дисертаційне дослідження) [Електронний ресурс] / К. С. Серажим. – Режим доступу: http://journlib. univ. kiev.ua/index. php?act=article&article=1298 (Час доступу 23.02.2013 15:19)

Синельникова Л. Н. Политическая лингвистика: координаты междисциплинарности / Л. Н. Синельникова // Политическая лингвистика. –2009. – №4(30). – С. 43-47.

Толпыгина О. А. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке / О. А. Толпыгина // Политическая наука. – 2002. – № 3. – С. 72-86.

Тюрина. С. Ю. Дискурс как объект лингвистического исследования [Електронний ресурс] / С. Ю. Тюрина. Режим доступу: http:// vfnglu. wladimir. ru/files/netmag/v3/ar11. doс (Час доступу: 17.02.13, 0:11 –назва з екрану.)

Шаг вперед, измеряемый десятилетиями // Панорама. Донецк. – 2012. – №24. – С. 7

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : Дис.... д-ра филол. наук : 10.02.01, 10.02.19 : Елена Иосифовна Шейгал. – Волгоград, 2000 – 431 c.

Jorgensen M. Discourse Analysis as Theory and Method / Marianne Jorgensen. – 2002. – 229 p.


Переглядів анотації: 527
Завантажень PDF: 153 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Zabolotnya, G. (2013). Владний дискурс сучасної України: особливості легітимації політичної влади на регіональному рівні. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 26-33. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/528