Вибори як атрибут демократії

  • M. Buchin Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: вибори, демократія, поліархія, інститути демократії, функції виборів.

Анотація

Проаналізовано значення виборів для становлення та функціонування демократії. Досліджено підходи до характеристики виборів як атрибуту демократії у зарубіжній політичній науці. З’ясовано функції виборів у демократичному суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон / Сокр. пер. с англ. А. Богдановского, Л. Галкиной; Под ред. М. Ильина, А. Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

Даль Р. Демократия и ее критики / Р. Даль / Пер. с англ.; Под ред. М. Ильина. – М. : РОССПЭН, 2003. – 576 с.

Джанда К. Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в США / К. Джанда, Д. М. Берри, Д. Голдман, К. В. Хула / Пер. с англ. – М. : РОССПЭН, 2006. – 656 с.

Предвыборная агитация: теория и практика / Отв. ред. Н. С. Бондарь. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», «Формула права», 2004. – 220 с.

Романюк А. Демократичні стандарти виборів / А. Романюк // Виборчий процес-2006 в Україні: політико- правові аспекти та регіональні особливості. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 3-5.

Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с.

Шведа Ю. Україна на шляху демократизації: два кроки вперед, а далі…? / Ю. Шведа // Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 6 -13.

Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія / Й. Шумпетер. – К. : Основи, 1995. – 528 с.


Переглядів анотації: 916
Завантажень PDF: 402 Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Buchin, M. (2013). Вибори як атрибут демократії. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 39-43. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/530