Соціальна активність церкви як різновиду некомерційних громадських організацій

  • M. Dalekorey Закарпатський державний університет
Ключові слова: релігійна організація, Церква, соціальна діяльність, благодійність.

Анотація

Проаналізовано основні напрями соціальної політики Православної Церкви як різновиду некомерційних організацій. Розглянуті форми церковної благодійницької діяльності. Визначено шляхи можливої активізації Української Православної Церкви в сучасному суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Макаренко О. В. Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества [О. В. Макаренко, Б. Л. Рудник, С. В. Шишкин, Л. И. Якобсон]. – М. : «СИГНАЛЪ», 1997. – 176 с.

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» вiд 16. 09. 1997. № 531/97-ВР, чинний, поточна редакція – Редакція від 15. 05. 2011, підстава 3236-17 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу до Закону : http://zakon1. rada. gov. ua/laws/anot/531/97-%D0%B2%D1%80.

Устав Русской Православной Церкви, принятый на Архиерейском Соборе 13-16 августа 2000 г., с внесёнными в него поправками Архиерейского Собора 2008 г. и Архиерейского Собора 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. patriarchia. ru/ua/db/document/133114].

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: Материалы Архиерейского Собора РПЦ 2000 г. [Электронный ресурс] / 12 сентября 2005. – Режим доступа: http://www. patriarchia. ru/db/text/141422. html.

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. – Режим доступа: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Митрохин Н. А. Русская православная церковь : современное состояние и актуальные проблемы / Николай Александрович Митрохин. – М. : Новое литературное обозрение, 2006 г. – 656 с. – (Серия : Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).


Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 39 Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Dalekorey, M. (2013). Соціальна активність церкви як різновиду некомерційних громадських організацій. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 53-57. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/532