Гендерна політика і гендерні перетворення в Україні

  • G. Ilto Мукачівський державний університет
Ключові слова: гендерна політика, гендерні перетворення, гендерний підхід.

Анотація

Гендерна політика є не просто окремим напрямком державної політики, а інтегруючим компонентом усіх складових напрямків політики держави, враховуючи її вплив на представників різної статі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Левченко К. Б. До визначення понять «жіноча політика» та «ґендерна політика» /К. Б. Левченко // Людина. Свобода. Демократія. – К. : Юрисконсульт, 2006. – С. 121.

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Декларації про загальні засади державної політики стосовно сім’ї та жінок» від 05.03.1999 р., № 475 // ВВР України. – 1999. – № 17. – С. 129.

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» : від 8. 09. 2005 р., № 2866 // ВВР України. – 2005. – 52. – С. 561.

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи» : від 29. 06. 2004 р., № 1904 // ВВР України. – 2004. – № 50. – С. 542.

Мельник Т. Сучасне ґендерне мислення : словник / Т. Мельник, Л. Кобелянська. – К. : К. І. С., 2005. – С. 280.

Шведова Н. А. Гендерный поход как фактор политической культуры / Шведова Н. А. //Гендерный калейдоскоп : курс лекций / под общ. ред. д-ра экон. наук М. М. Малышевой. – М. : Academia, 2002. – С. 271.

Максименко Н. В. Ґендерна рівність: проблеми становлення та дотримання / Н. В. Максименко // Форум права. – 2011. – С. 551. 8. Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої половини ХІХ – поч. ХХ: сторінки історії. – Одеса, 1998. – С. 48.

Маланчук-Рибак О. Жіночий рух на західноукраїнських землях (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ століття) // В кн. : Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні. Монографія / За заг. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса, 1999. – С. 110.


Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 52 Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Ilto, G. (2013). Гендерна політика і гендерні перетворення в Україні. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 91-94. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/539