Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан

  • O. Kondratenko Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету
Ключові слова: інформаційна політика, інформаційний простір, зовнішня політика, інформаційна безпека.

Анотація

Розглянуто формування інформаційної політики Російської Федерації у постбіполярний період, спрямованої на посиленні державного регулювання як у межах Росії так і на теренах СНД. Окремо акцентовано увагу на законодавчій базі російської інформаційної політики, виробленні концептуальних підходів щодо її реалізації, вдосконаленні інформаційної безпеки та корекції іміджу РФ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Авинова Ю. Информационная политика Российского государства на современном этапе: концептуальные и основные задачи / Ю. Авинова [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://politlogia. narod. ru/TEMATIKA/info-polbnika/GIP. htm

Беспалов С. В. Механизмы формирования позитивного образа России в странах постсоветского пространства / С. В. Беспалов, А. В. Власов, П. В. Голубцов, А. А. Казанцев, А. В. Караваев, В. Н. Меркушев. М., 2007. – 117 с.

Бойко Ю. Политика государства в информационной сфере / Ю. Бойко [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. rau. su/observer/N7_2006/7_05. HTM

Варивода Я. О. Інформаційне забезпечення інтересів фінансово-промислових груп Росії / Я. Варивода // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 15 – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 1999. – С. 199204.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. scrf. gov. ru/documents/5. html

Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=133341

Закон РФ от 21. 06. 1993 «О государственной тайне» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: http://base. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=121414

Закон РФ от 22.02.1995 «Об информации, информатизации и защите информации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www-sbras. nsc. ru/win/laws/in-low. html

Закон РФ от 27. 12. 1991 «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. consultant. ru/popular/smi/

Закон РФ от 29. 12. 1994 «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://tm. ua/show_law. php?id=11

Закон РФ от 5. 06. 1996 «Об участии в международном информационном обмене» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base. consultant. ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=48401

Зернецька О. Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби / О. Зернецька, П. Зернецький // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – 2004. – Вип. 25. – С. 9096.

Концепция государственной информационной политики Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. iis. ru/library/sip/sip. ru. html

Концепция построения автоматизированной системы обмена информационными ресурсами «Содружество» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rdtex. com. ua/win/root/article_ceip. html

Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов 1995 год [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://www-sbras. nsc. ru/win/laws/russ_kon. htm#con

Концепция формирования информационного пространства Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/997_185

Лаврухин С. Создание единого информационного пространства таможенных служб стран-участников СНГ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rdtex. com. ua/win/root/article_ceip. html

Луценко А. В. Вплив стратегії «м’якої сили» РФ на зовнішню політику України / А. В. Луценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Випуск 85. Частина І. – С. 215221.

Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях / А. В. Манойло. М., 2003. – 388 с.

Мезенцев Д. Ф. Информационная политика Российской Федерации в условиях формирования информационного общества / Д. Ф. Мезенцев [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://emag. iis. ru/arc/infosoc/emag. nsf/BPA/88191ef79090a5a0c3256d5700419c84

Ненастьева Н. Л. Информационная политика в условиях реформирования социальной структуры современной России / Н. Л. Ненастьева, П. Ф. Янкевич. – Ярославль, 2007. – 240 с.

Николаев Н. М. Государственная информационная политика России / Н. М. Николаев [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://komiexpo. com/experts/67/

Ожеван М. А. Основні напрями зовнішніх інформаційно-маніпулятивних впливів на суспільні трансформації в Україні: засоби протидії / М. А. Ожеван // Стратегічні пріоритети. – 2011. №3(20). – С. 118126.

Панарин И. Н. Информационная война и Россия / И. Н. Панарин. М., 2000. – 160 с.

Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. – К., 2000. – 576 с.

Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 р. : послання Президента до Верховної Ради України. – К. : Інформ. видав. центр Держкомстату України, 2005. – 56 с.

Программа информатизации России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. cplire. ru/koi/os/3_1/1. htm

Руденко М. М. Вплив міжнародного тероризму на трансформацію інформаційної політики Російської Федерації / М. М. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія

«Міжнародні відносини». – К., 2003. – Вип. 25-28. – С. 262-264.

Соглашения об информационном обеспечении выполнения многосторонних соглашений [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. spravka-jurist. com/base/part-eq/tx_xswobu. htm

Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии информационного общества [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. e-cis. info/page. php?id=22902

Указ Президента РФ от 27. 12. 1993 «Вопросы формирования единого информационно-правового пространства Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businesspravo. ru/Docum/DocumShow_DocumID_65349. html

Хомутова О. Ю. Хора московских «ворот» и сценарии ее развития / О. Ю. Хомутова, С. А. Виноградова, В. М. Сергеев и др. // Полис. №3. – С. 44-62.


Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 38 Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Kondratenko, O. (2013). Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 99-105. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/541