Естетика як форма пізнання та осмислення політики

  • E. Laniuk Львівський національний університет ім. І. Франка
Ключові слова: естетика, політика, естетичне відношення, категорії естетики, етика

Анотація

Політика як складне і багатогранне за своєю суттю явище характеризується різними аспектами свого буття. Одним із таких аспектів, який досі залишається малодослідженим, є сфера естетики, в якій формулюються загальні закономірності чуттєвого відношення людини до світу та його осягнення
за законами краси. Яким чином політика здатна впливати на мистецтво, а мистецтво – на політику?
У вітчизняній політичній науці ще досі немає відповіді на це питання. Це, у свою чергу, обумовлює доцільність осмислення політики у досить нестандартній для політичної науки площині – у площині рефлексії творчої особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля/ В. П. Шестаков. – М. : Мысль, 1979. – 372с

Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. – 3 вид., перероб. і доп. – К. : Голов. ред. УРЕ, . 1986. – 800 с

Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник/Ю. Б. Борев—М, : Высш. шк., 2002. — 511с.

Возняк Т. «Кожен-бо ангел жахливий» або естетика contra етика»/Т. Возняк// «Ї» (незалежний культурологічний часопис). – 2002. –№25. – С. – 3-13

Барт Р. Мифологии. – Часть 2: «Миф как семиологическая система»/Р. Барт. – [електронний ресурс].

http://culture. niv. ru/doc/poetics/bart-mythologies/011. htm

Голомшток И. Тоталитарное искусство/ И. Голомшток. – М. : Галарт, 1994. – 296 с.

Шпенглер О. Закат Европы/ О. Шпенглер. – М. : Искусство, 1993. – 320 с.


Переглядів анотації: 100
Завантажень PDF: 41 Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Laniuk, E. (2013). Естетика як форма пізнання та осмислення політики. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 109-113. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/543