Чинники формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи

  • M. Lopata Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: коаліційний уряд, мінімально-переможна коаліція, домінуюча партія, урядова стабільність, коаліційні переговори.

Анотація

Надано огляд теорії мінімально-переможних коаліційних урядів. Вивчено історію формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи, їх склад та завершення діяльності.
Проаналізовано мінімально-переможні уряди з домінуючою партією і уряди, які носять врівноважений характер. Визначено вплив ідеологічного і прагматичного чинників у процесі формування мінімально-переможних урядів. Розраховано індекс урядової стабільності мінімально-переможних урядів у вище зазначених країнах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бронніков В. Д., Степаненко О. Г. Конфлікти коаліцій як умова нестабільності парламенту в Україні/ Випуск: 170, Том: 182 – Видання ЧДУ імені Петра Могили 2011 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lib. chdu. edu. ua/pdf/naukpraci/politics/2012/182-170-1. pdf

Валецькі М., Партійні організації в Польщі (1989-1999 рр.) / Часопис Парламент. №5/2001 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. parlament. org. ua/index. php?action=magazine&id=9&ar_id=101&iar_id=55&as=2

Ключкович, А. Ю. Особливості Розвитку партійної системи Словаччини в контексті суспільно-політичних трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ ст. 2009 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu/PSF/2009_11/Klyuchkovych. pdf

Романюк А. C. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2007. Вип. 10. – С. 235 – 244.

Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – с. 391.

Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем : [навчальний посібник] / Ю. Р. Шведа. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 528 с.

Шведа Ю. Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник. — Л. : Астролябія, 2005. — 488с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. lnu. edu. ua/faculty/Phil/Shweda_slovnyk. htm

Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. – М. : Наука, 1970.

Месежников Г. Политические партии – актеры демократизации и реформ в Словакии // Опыт демократических преобразований Словакии Братислава: Институт общественных проблем, 2007. – С. 76-85.

Austin-Smith D., Banks J., 1988, Elections, Coalitionsand Legislative Outcomes, «American Political Science Review» 82, c. 405-422.

Axelrod R., 1970, Conflicts of interest, Chicago, Markham.

Downs A., 1987, An Economic Theory of Democracy, New York, Harpet Row

Havlik, Vlastimil a Lubomír Kopeček. Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu partyjnego i wyborczego. Wrocławskie Studia Politologiczne, 2009, 10, s. 59-77.

Maliř, J. – Marek P. a kol. Politicke strany 1938-2004. Vyvoj politickych stran a hnuti v českych zemich a v Československu. Brno: Doplněk, s. 1433-1453.

Muller-Rommel, F. (2001): Cabinets in post-communist East-Central Europe and the Balkans:Empirical findings and research agenda. In: Blondel, J. – Muller-Rommel, F. (eds.): Cabinets in Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave, s. 62 – 67.

Leiserson M., 1966, Coalitions in Politics, Yale University, PhD Thesis.

Laver M., Schofield N., 1991, Multiparty Government. TRhe Politics of Coalition in Europe, Oxford, Oxford UP

Laver M., Shepsle K., 1991, Devided Government: America is not «Exceptional», «Governance» vol. 4 c. 250-269.

Lewis, Paul G. (2000) Political Parties in Post-communist Eastern Europe. London: Routledge. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://books. google. com. ua/books?id=UjmwJWwgOfgC&printsec=frontcover&hl=pl#v

=onepage&q&f=false

Luebbert G., 1986, Comparative democracy: Policy Making and Governing Coalitions in Europe and Israel, New York, Columbia University Press.

Riker. W. H. The theory of political coalitions. – New Haven, CT/London: Yale University Press, 1962. – 300 р.

Jednaka W. Gabinety koalicyjne w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004. с. 341

Swaan A. de, 1973, Coalition Theories and Cabinet Formation, Amsterdam, Elsevier.

Swaan A. de, 1982, The Netherlands: Coalitions and in a Segment Polity, [w:] E. Browne, J. Drejmanis 1982.

Jungar, Ann-Cathrine: Surplus majority government: A comparative study of Italy and Finland. 2000. 384 p.

Конституції Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.sejm. gov. pl/prawo/konst/polski/kon1. htm

Недостворена «коаліція трьох» ділить крісла/newsru. ua [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://

www. newsru. ua/ukraine/11dec2008/krislo. html

Тимошенко обрано прем’єром/Новинар. 18 грудня 2007 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://

novynar. com. ua/politics/16021

Європейська виборча база даних. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. nsd. uib. no/european_election_database

Партії і вибори у Європі. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. parties-and-elections. eu/slovakia2. html

Ресурс про вибори [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. electionresources. org/hu


Переглядів анотації: 106
Завантажень PDF: 60 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2013-09-04
Як цитувати
Lopata, M. (2013). Чинники формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 119-130. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/545