Політична міфологія парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні: специфіка героїки та цивілізаційний чинник

  • O. Onopko Донецький національний університет
Ключові слова: парламентська виборча кампанія 2012 р., політичний міф, українська ментальність, героїка, цивілізація

Анотація

Автором проаналізовані основні політичні міфи парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні.
З’ясована штучність і ситуативність їх природи, наголошено на розбіжності героїки міфів та української ментальності. Зроблений висновок щодо кризового стану української передвиборчої міфології та деструктивного використання цивілізаційної специфіки українського народу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бенуас Л. Знаки, символы и мифы / Бенуас Л. – М. : АСТ, 2006. – 160 с.

Выступление Рената Кузьмина в Ялте зарубежные эксперты назвали «лучшей контрпропагандой украинской власти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. day. kiev. ua/ru/news/111112-

vystuplenie-renata-kuzmina-v-yalte-zarubezhnye-eksperty-nazvali-luchshey

Головатий М. Ф. Політична міфологія / Головатий М. Ф. – К. : МАУП, 2006. – 144с.

Закон України «Про засади Державної мовної політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

zakon4. rada. gov. ua/laws/show/5029-17

Зубаревич Н. В. Загадка многомерной территории. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. archipelag. ru/agenda/povestka/povestka%202004/region/

Кравченко Г. В. Культурологія / Кравченко Г. В., , Піддубська І. В., Шаповалова Н. П. – Донецьк, 2008. – 151 с.

Леонтьев К. Н. Византизм и славянство / Леонтьев К. Н. – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 280 с.

Савченко О. О. Українська ментальність та глобальна ідентичність / Савченко О. О. – К. : Оскар, 2001. - 140 с.

Соціологічна група Рейтинг. Динаміка ідеологічних маркерів лютий / Рейтинг, 2012. – 36 с.

Соціологічна група Рейтинг. Динаміка ідеологічних маркерів жовтень / Рейтинг, 2012. – 27 с.

Хантингтон С. Ф. Столкновение цивилизаций / Хантингтон С. Ф. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603с.

Яров О. В. Политическая мифология / Яров О. В. – М. : Конард, 2011. – 346 с.


Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 37 Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Onopko, O. (2013). Політична міфологія парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні: специфіка героїки та цивілізаційний чинник. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 140-144. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/549