Проблема відчуження людини в гуманітарних науках. З питань стану досліджень

  • Y. Chaykovskyy
Ключові слова: Відчуження людини, суб’єктивне відчуження, об’єктивне відчуження

Анотація

Вивчення стану дослідження проблеми відчуження людини у філософських,
політологічних, психологічних, соціологічних дослідження з древності до сьогоднішніх днів. Зроблено висновок, що не зважаючи на широкі і різноаспектні дослідження проблеми відчуження людини, до сьогодні не сформована автономна теорія відчуження людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біблія / [Електронний ресурс] – Режим доступу до книги : http://www.ukrlc.org/bible/index.htm

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / Карл Маркс // Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения : [в 42 т.]. Т. 42. — М. : Изд-во политической литературы, 1974. – 535 c.

Радхакришнан С. Индийская философия : [в 2 т.] [Електронний ресурс] / [пер. з англ. Я. В. Воробьев]. — Режим доступу до книги : http://www.kulichki.com/~yoga/Radhakrishnan/index.htm.

Schaff A. Alienacja jako zjawisko społeczne / Adam Schaff. — Warszawa : Książka i Wiedza, 1999. — 204 s.

Seeman M. Alienation studies [Електронний ресурс] / Melvin Seeman // American Journal of Sociology. — 1975. — Vol. 81. — P. 91—123. — Режим доступу до журн. : http://links.jstor.org/sici?sici=03600572% 281975%291%3C91%3AAS%3E2.0.CO%3B2-S.

Опубліковано
2012-03-03