Центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації: завдання та функції

  • I. Tsurkanova Національна металургійна академія України
Ключові слова: місцева державна адміністрація (МДА), центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), SWOT-аналіз

Анотація

Проаналізовано завдання та функції ЦОВВ і МДА, зокрема із використанням SWOT-аналізу, який дозволяє визначити сильні і слабкі сторони як на центральному так і на місцевому рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / І. Б. Коліушко. – К. : Факт, 2002. – 260 с.

Проект Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minjust. gov. ua/10739

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» №3166-VІ від 17.03.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/3166-17

ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» №586-XIV від 09. 04. 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/586-14

Мацелик Т. О. Функції органів виконавчої влади: окремі питання [Електронний ресурс] / Т. О. Мацелик // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 1. – С. 54–61. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvknuvs/2010_1/matseluk. htm.

Сухорукова А. Місцеві державні адміністрації як єдиноначальні місцеві органи виконавчої влади. Їх завдання та функціональне призначення [Електронний ресурс] / А. Сухорукова // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – №1. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_2/Suhorukova. pdf

Добкін М. М. Поняття та види функцій місцевих державних адміністрацій [Електронний ресурс] / М. М. Добкін // Право і Безпека. – 2011. – №3 (40). – С. 1-5. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/pib/2011_3/PB-3/PB-3_12. pdf

Державне управління: Навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Д36 О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; За ред. А. Ф. Мельник. — К. : Знання-Прес, 2003. — 343 с — (Вища освіта XXI століття).

Ковбасюк Ю. В. Проблеми взаємодії центральних і регіональних владних інституцій у контексті державної регіональної політики // Економіка та держава №6/2011, С. 102-105.

Луніна І. О. Формування місцевих бюджет на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України // Фінанси України [Текст] / І. О. Луніна. – 2010. – №9. – С. 9

Буряченко А. Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання / А. Є. Буряченко // Фінанси України [Текст]. – 2010. – №3. – С. 25.

Мотрюк А., Сінченко Ю. П. Проблемні питання територіального устрою України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir. sumdu. edu. ua/bitstream/123456789/28985/1/federalism. pdf


Переглядів анотації: 302
Завантажень PDF: 134 Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Tsurkanova, I. (2013). Центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації: завдання та функції. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 226-231. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/564