Традиціоналізм та лібертарний консерватизм: порівняння та перспективи синтезу (погляд в контексті творчості Ханса-Херманна Хоппе та Юліуса Еволи)1

  • E. Yurchenko Національний транспортний університет
Ключові слова: Стаття присвячена проблемі порівняння та перспективи синтезу лібертарного консерватизму та традиціоналізму. Традиціоналістський консерватизм нерідко протиставляють консерватизму лібертарному. Ці дві форми консерватизму є свого роду антитезами але при уваж

Анотація

Стаття присвячена проблемі порівняння та перспективи синтезу лібертарного консерватизму та традиціоналізму. Традиціоналістський консерватизм нерідко протиставляють консерватизму лібертарному. Ці дві форми консерватизму є свого роду антитезами але при уважному аналізі неважко помітити, що послідовна лібертарна позиція може призвести до висновків схожих з позицією традиціоналістів. Активні філософські та ідеологічні пошуки сучасних консерваторів різних напрямків вимагають уважного філософського осмислення .
Ідея порівняння або, тим більше, поєднання консервативного лібертаріанства та традиціоналізму є новою. Праці присвячені цій проблемі на даний момент відсутні. Але існує достатня кількість виданих праць ідеологів традиціоналізму та, дещо меньша, ідеологів лібертаріанства, що дозволяє вивчати проблему. Мова йде, в першу чергу, про праці філософа-традиціоналіста Юліуса Еволи присвячені соціально-філософській проблематиці.
Конкретним завданням є спроба порівняння основних ідей Хоппе та Еволи як репрезентативних представників двох напрямів та осмислення перспектив для синтезу двох підходів.
Романтичний традиціоналізм, що апелює до цінностей Сакральної Традиції, мудрості предків, ідеалізації доби традиційного суспільства, на перший погляд, погано гармонує з ідеями австрійської економічної школи, що, навпаки, зорієнтовані на цінності раціонального егоїзму, прагматизму, вільного ринку та максимальної свободи, в її найрадикальнішому лібертаріанському розумінні. Але це лише на перший погляд. Один з провідних діячів сучасної австрійської школи, відомий філософ лібертаріанець, Ханс-Херманн Хоппе високо оцінює певні аспекти традиційного суспільства і в його творчості прослідковуються явні паралелі з ідеями традиціоналістів. Послідовно аналізуються погляди Хоппе та Еволи на низку проблем соціально-філософського та філософсько-історичного характеру.
,

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Эвола Ю. Лук и булава. - С.-Пб.: Владимир Даль, 2009 - с. 382

Эвола Ю. Люди и руины. - М.: АСТ, 2007. - с. 445

Эвола Ю. Языческий империализм. - М.: Русское слово, 1992. - с. 112

Хоппе Г.-Г. Демократия–низвергнутый Бог [Электронный ресурс] - Режим доступу: http://libertynews. ru/node/978

Хоппе Г.-Г. Естественные элиты , интелектуалы и государство [Электронный ресурс] - Режим доступу: http://libertynews. ru/node/282


Переглядів анотації: 223
Завантажень PDF: 122 Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2013-09-03
Як цитувати
Yurchenko, E. (2013). Традиціоналізм та лібертарний консерватизм: порівняння та перспективи синтезу (погляд в контексті творчості Ханса-Херманна Хоппе та Юліуса Еволи)1. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(23), 251-258. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/570