ГЕОПОЛІТИЧ НИЙ ОБРАЗ: МІЖ УТОПІЄЮ ТА МІФОМ

  • T. Lavruk Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького
Ключові слова: геополітична реальність, атрибут, символічні засоби, міфологічний інструментарій, утопічна картина світу.

Анотація

Сучасний образ тієї чи іншої геополітичної реальності в абсолютній більшості
випадків є складним симбіозом наукових, політико-ідеологічних, суб’єктивістських та інших сегментів. Атрибутивним елементом є також утопічна та міфологічна складова.
Утопія необхідна для побудови ідеальної моделі, мети геополітичних зусиль; натомість міф володіє важливим ресурсом пояснення будь-яких колізій

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

T. Lavruk, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

кандидат політичних наук,
доцент кафедри філософії, філософії права і юридичної психології

Посилання

Aron, R. (2000) Myr i viyna mizh natsiyamy [Peace and war between nations], Yunivers, Kyiv.

Globalni transformatsiyi. Polityka, ekonomika, kultura (2003) [The global transformation. Politics, economics, culture], Feniks, Kyiv.

Kant, I. (1994) Kritika chistogo razuma [Critique of Pure Reason], Mysl, Moscow.

Levy-Stross, K. (2001) Strukturnaya antropologiya [Structural Anthropology], Eksmo-Press, Moscow.

Pozdniakov, E.A. (1995) Geopolitika [Geopolitics], Progress-Akademiya, Moscow.

Florenskiy, P. (2004) Fylosofiya kulta [The philosophy of worship], Mysl, Moscow.

Shtompka, P. (1996) Sotsiologiya sotsialnykh izmeneniy [Sociology of social changes], Progress, Moscow.

Опубліковано
2015-02-27