Україна - Республіка Беларусь: особливості міждержавного діалогу на сучасному етапі

  • Т. Poliavoy ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: Україна, Республіка Білорусь, білорусько-українські взаємини, ЄС, економічне співробітництво, українсько-білоруський кордон.

Анотація

В статті розглядається процес розвитку українсько-білоруських відносин.
Розкрито основні напрямки міждержавної співпраці. Відзначено, що основними бар’єрами в побудові повноцінних стосунків є суттєві розбіжності в зовнішньополітичних орієнтирах, а також суперечливі внутрішньополітичні реалії. Акцентується увага на прагматичному характері українсько-білоруського співробітництва, про що свідчить традиційно високий рівень торгово-економічної діяльності

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Poliavoy, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
аспірант кафедри міжнародних відносин

Посилання

Kret, R. Bilorus-Ukrayina otsinka vidnosyn v konteksti rosiyskogo vplyvu [Belarus-Ukraine relations in the context of the overall Russian influence], available at: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/slv/2012_14/st44.pdf (Accessed 10 January 2015)

Bondarenko, K. (2000) ‘Zemlia, namy zdana bez boyu’ [The land handed over by us without a fight], Nezalezhnyy kulturologichnyy chasopys «Yi» [Independent cultural journal «Ï»], № 18,

available at: www.ji.lviv.ua/n18texts/bondar-zemlia.htm (Accessed 10 January 2015)

Yurchak, D. (2012) Belarus – Ukrayna : 20 let mezhgosudarstvennykh otnosheniy : monohrafyja [Belarus - Ukraine: 20 years of bilateral relations: monograph], UO «VHU im. P.M. Masherova», Vytebsk.

Kizima, S. (2009) Vneshniaya politika Respubliki Belarus [The foreign policy of the Republic of Belarus], Minsk.

Tykhomirov, A. (2010) ‘Belorussko-ukrainskie otnosheniya v 1991-2009 gg.’ [Belarusian-Ukrainian relations in the years 1991-2009], Belorusskiy gosudarstvennyy universytet. Trudy fakulteta mezhdunarodnykh otnoshenyj [Belarusian State University. Proceedings of the Faculty of International Relations], Vyp. I. «Tesey», Minsk.

Dogovir pro druzhbu, dobrosusidstvo i spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Respublikoyu

Bilorus (Dogovir ratyfikovano Zakonom N 267/97-VR vid 16.05.97) [Treaty of friendship, neighborliness and cooperation between Ukraine and the Republic of Belarus. (Agreement ratified by Law N 267/97-VR dated 05.16.97)], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/112_692 (Accessed 10 January 2015)

Benko, N. (2010) Perspektivy razvitiya belorussko-ukrainskikh otnosheniy na mezhregionalnom, mezhgosudarstvennom i mezhdunarodnom urovniakh [Prospects of development of Belarusian-Ukrainian relations at inter-regional, inter-state and international levels], available at: www.belinstitute.eu/images/doc–pdf/bppf022010ru.pdf (Accessed 10 January 2015)

Tymoshyk, Ja. Stan ta perspektyvy ukrayinsko-biloruskykh vidnosyn [State and prospects of Ukrainian-Belarusian relations], available at: http://real-politics.org/stan-ta-perspektyvyukrajinsko-

biloruskyh-vidnosyn/ (Accessed 10 January 2015)

Maksak, H. (2010) Ukrayina-Bilorus: goryzont 2020. Osoblyvosti rozvytku zovnishnoyi polityky Ukrayiny shchodo formuvannia ukrayinsko-biloruskykh vidnosyn na dovgostrokovu perspektyvu [Ukraine-Belarus: Horizon 2020. Features of the foreign policy of Ukraine concerning formation of Ukrainian-Belarusian relations in the long term perspective], Fond im. Fridrikha Eberta v Ukrayini, Kyiv.

Lukashenko vgolos poshkoduvav pro «voshyvistʹ» Yanukovycha. UNIAN. [Lukashenko regretted aloud about Yanukovych’ «lice»], available at: www.unian.ua/world/488338-lukashenkovgolos-

poshkoduvav-pro-vshivist-yanukovicha.html (Accessed 10 January 2015)

Myaka syla Ukrayiny v regioni: instrument efektyvnoyi zovnishnoyi polityky. «Myaka syla» Ukrayiny v Bilorusi (2011) [Ukraine’s Soft Power in the region: effective foreign policy tool. «Soft power» of Ukraine in Belarus], Instytut svitovoyi polityky, Kyiv.

Plaksenko M., ‘Aktualni pytannia Ukrayinsko-Biloruskykh vidnosyn u konteksti initsiatyvy YeS «Skhidne partnerstvo»’ (2010) [Current issues of Ukrainian-Belarusian relations in the context of the EU «Eastern Partnership»], Strategichni priorytety [Strategic Priorities], № 1, p. 153.

Bilorus khoche aktyvizuvaty robotu z yevropeyskymy partneramy. UNIAN [Belarus wants to intensify work with European partners. UNIAN], available at: http://economics.unian.net/ukr/news/155335-bilorus-hoche-aktivizuvati-robotu-z-evropeyskimi-partnerami.html (Accessed 10 January 2015)

Ukrayina ne vyznaye borgu pered Bilorussiu [Ukraine does not acknowledge the debt to Belarus], available at: http://tsn.ua/groshi/ukrayina-ne-viznaye-borgu-pered-bilorussyu.html.

Soskin, O. Formuvannia modeli yevro integratsiynogo rozvytku Bilorusi v konteksti ukrayinsko-biloruskogo spivrobitnytstva: analitychna dopovid [Formation of models of

Eurointegration of Belarus in the context of Ukrainian-Belarusian cooperation: analytical report], available at: http://soskin.info/ea/2007/1-2/200711.html (Accessed 10 January 2015)

Zasadko, V. (2009) ‘Problemy ratyfikatsiyi dogovoru pro ukrayinsko-biloruskyy kordon: pereshkody na shliakhu do yevrointegratsiyi’ [Ratification problems of the Ukrainian-Belarusian border: barriers to European integration], Strategichni priorytety [Strategic Priorities],№ 1(10), pp. 270-274.

Ofitsijnyy vizyt Prezydenta RB v Ukrayinu 17 – 18 chervnja 2013 r. [Official visit of President of Belarus in Ukraine 17 - 18 June 2013], available at: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/briefing/1168-brifing-v-mzs (Accessed 10 January 2015)

Ukrayina i Bilorus rozpochaly demarkatsiyu kordonu [Ukraine and Belarus started the border demarcation] available at: www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_i_bilorus_rozpochali_

demarkatsiyu_kordonu_1882519 (Accessed 10 January 2015)

Vybary u Belarusi pa-raneyshamu ne adpaviadaiuts standartam ABSE (dapounena) [Elections in Belarus still does not meet the standards of the OSCE (updated)], available at: http:// by.belapan.com/archive/2010/12/20/436396_436397/ (Accessed 10 January 2015)

Tovaroobig mizh Bilorussiu i Ukrayinoyu v 2013 rotsi znyzyvsia na chvert [The trade turnover between Belarus and Ukraine in 2013 fell by a quarter], available at: http://newsradio.com.ua/2014_02_12/Tovaroob-g-m-zh-B-lorussju-Ukra-noju-v-2013-roc-znizivsja-na-chvert/ (Accessed 10 January 2015)

Tovaroobig mizh Bilorussiu j Ukrayinoyu znyzyvsia - posol Bilorusi. Ukrinform [The trade turnover between Belarus and Ukraine fell - Ambassador of Belarus. Ukrinform], available at:

www.ukrinform.ua/ukr/news/tovaroobig_mig_bilorussyu_y_ukraiinoyu_znizivsya___posol_bilorusi_1844652 (Accessed 10 January 2015)

Biloruski investytsiyi v Ukrayinu v 2013 r. zbilshylysia na 38% – do 177 mln dol. RBK Ukrayina [Belarusian investment in Ukraine in 2013 increased by 38% - to 177 million dollars. RBC Ukraine], available at: www.rbc.ua/ukr/news/economic/belorusskie-investitsii-v-ukrainu-v-

-g-uvelichilis-na-22042014180000 (Accessed 10 January 2015)

Chto otpugivaet inostrannykh investorov v Belarusi. DW. [What frightens off the foreign investors in Belarus. DW], available at: http://dw.de/p/15zMX (Accessed 10 January 2015)

Vvedennia myt na biloruski naftoprodukty pidvyshchyt tsinu na benzyn na 1 hrn za litr. [The introduction of customs duties on Belarusian oil products will increase the price of gasoline to 1 USD per liter], available at: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/03/18/298620 (Accessed 10 January 2015)

Ukrayinski kondyterski vyroby propustiat na rynok Bilorusi. Den. [Ukrainian confectionery will be allowed on the Belarus market. Day.], available at: www.day.kiev.ua/uk/news/240513-

ukrayinski-konditerski-virobi-propustyat-na-rinok-bilorusi (Accessed 10 January 2015)

Chekalenko, L. & Civatyj, V. Yevropeyske perekhrestia bezpeky: zavdannia Vyshehradu. Zovnishni spravy [European intersection safety: the task of Visegrad. External affairs.], available at: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/jevropeiske-perekhrestja-bezpekizavdannja-

vishegradu/#sthash.a4rHkjoZ.dpuf (Accessed 10 January 2015)

Опубліковано
2015-02-27