Аспекти ментальності в сучасному науковому дискурсі

  • O. Dolzhenko
Ключові слова: ментальність, менталітет, культура, соціум, спільність, філософсько- антропологічний підхід.

Анотація

Наведені поняття менталітету та ментальності, проаналізовані філософські,
культурологічні, соціологічні аспекти проблеми менталітету; показані можливості використання поняття в різноманітних наукових напрямах; виділений філософсько-антропологічний підхід

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Гершунский Б.С. – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 608 с.

Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии / А.Я. Гуревич // Всеобщая история: дискуссия, новые подходы. Вып. 1. М., 1989., с.75-89.

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А.Я. Гуревич. – М.: Изд-во «Индрик», 1993. – 328 с.

Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология / А.Я. Гуревич – // Вопросы философии. 1988, № 1. с. 56-70.

Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ / И.Г.Дубов // Вопросы психологии. 1993, № 5. с. 20-29.

Шкуратов В.А. Историческая психология. Уч. пос. изд. 2./ В.А. Шкуратов. – М., 1997. – 505 с.

Шкуратов В.А. Историческая психология на перекрестках человекознания / В.А. Шкуратов // Одиссей, 1991. – М.: Наука, 1991 (325).

Шенкао М.А. Основы философской танатологии / М.А. Шенка. – Черкесск: КЧТИ, 2002. – 252 с.

Опубліковано
2012-03-03