ВИМІР МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (2014 – 2015 РР.)

  • I. Svitsa Ужгородський національний університет
Ключові слова: толерантність, терпимість, шкала Богардуса, інтровертність.

Анотація

Аналіз результатів дослідження толерантності у Закарпатській області.
Показано тенденції ставлення та уявлення українців до інших національностей. Виявлено суспільно-політичні настрої громадян, які впливають на ступінь допустимості до «своїх» «чужих»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Svitsa, Ужгородський національний університет
студентка кафедри політології і державного управління

Посилання

Boreychuk, I. Sotsialno-psykhologichni determinanty yavyshcha ksenofobiyi : istorykoteoretychnyy aspekt [Socio-psychological determinants of the phenomenon of xenophobia: historical and theoretical aspect], available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

ppp/2009_9/Boreichuk.htm (Accessed 27 January 2015)

Dzera, M.M. (2007) Politologichnyy slovnyk [Political science dictionary], Vilna Ukraina. Lviv..

Deklaratsiya pryntsypiv tolerantnosti [Declaration of Principles on Tolerance], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (Accessed 27 January 2015)

Mchedlov, M. Tolerantnost [Tolerance], available at: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php (Accessed 27 January 2015)

Panina, N. Sotsialna dystantsiya, etnichni ustanovky ta natsionalna tolerantnist v Ukrayini [Social distance, ethnic and national installation tolerance in Ukraine], available at: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2004/panina.html (Accessed 27 January 2015)

Paniotto, V. (2003) ‘Dynamika ksenofobiyi v Ukrayini, 1994–2002’ [Dynamics of xenophobia in Ukraine, 1994-2002], in Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing [Sociology: theory, methods, marketing]. № 3, pp. 74–92.

Shveda, Yu.R. (2005) Politychni partiyi: Entsyklopedychnyy slovnyk [Political parties: Encyclopedic Dictionary], Astroliabiya, Lviv.


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 72 Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2015-02-27
Як цитувати
Svitsa, I. (2015). ВИМІР МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (2014 – 2015 РР.). Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, (1), 210-218. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/600