Онтологічне розуміння симулякра у вченні Платона

  • M. Oleshchenko
Ключові слова: симулякр, Платон, копия, софіст, фантазм, ідол, сучасна культура.

Анотація

Розглянута культурно-онтологічна природа симулякра у творчості Платона. У статті наведена різниця між сутністю і уявністю, підробкою і копією, образом і симулякром.
Проведене дослідження виявило, що сутність поняття симулякр в діалозі «Софіст» підняло величезну проблему в сучасній культурі, отримавши своє пояснення у працях багатьох мислителів ХХ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Делёз Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philosophy.ru/library/deleuze/01/index.html

Делёз Ж. Платон и симулякр / Ж. Делёз // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philosophy.ru/library/intent/07deleuze.html

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.; Мысль. 1993. С. 726.

Дьяков А. В. Ж. Бодрийяр стратегия «радикального мышления» / А. В. Дьяков.– СПб.: 2008.

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: 2000.

Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.koob.ru/baudrillard/

Платон. Софист / Платон // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/23sofis.htm

Платон. Государство / Платон // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/plato01/26gos01.htm

Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М.; Ладомир.1994. С. 908

Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976 учебном году. - М. Наука, 2005

Опубліковано
2012-03-03