Філософія Гегеля і екзистенціалізм: пунктири опозиції розуму і раціональності та можливості її подолання

  • V. Chequer
  • P. Kuznetsov
Ключові слова: типи наукової раціональності, гегелівський, екзистенціальний і постнекласичний варіанти наукової раціональності, опозиція між класичним і некласичним типом раціональності, можливості подолання опозиції засобами тоталогії.

Анотація

Розглянуто типи відносин людини до світу в контексті гегелівського, екзистенціального і постнекласичного розуміння раціональності. Показана можливість подолання опозиції екзистенціальної філософії до гегелівського раціоналізму за допомогою використання ідей тоталогії, що розвиваються в сучасній класиці

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамов М.А. Догмы и поиск (сто лет дисскусий о диалектике в английской философии)/ М.А. Абрамов. - М., 1994. - 211 с.

Богомолов A.C. Диалектика и рациональность / А.С. Богомолов // Вопросы философии.

-1978. -№ 7. -С. 101-111.

Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе XX века / П.П. Гайденко // Bопросы философии. – 1991. - №6.

История диалектики. Немецкая классическая диалектика. - М., 1978.

Кизима В.В. Начала метафизики тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 33-129

Кизима В.В. От постнеклассики к метафизике тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження: науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 7-34

Кизима В.В. Социум и бытие. – К., 2007. – 272 с.

Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. - Л.: ЛГУ, 1982. - 152 с.

Мильдон В.И. Ни Афины, ни Иерусалим: еще раз об экзистенциальной философии / В.И. Мильдон // Фопросы философии. – 2002. - №3. – с.32-41.

Образование в конце XX века (материалы круглого стола) Вопросы философии. – 1992. -№9.

Рыжко, В. А. Тоталлогические интенции в естественнонаучном и гуманитарном познании / В. А. Рыжко// Постнеклассика: философия, наука, культура. - Санкт-Петербург: Мiръ, 2009. - с. 420-431.

Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме/ Г.М. Тавризян. - М.: Наука, 1977. - 144 с.

Цехмистро И.З. Холистическая философия науки: Учебное пособие / И.З. Цехмистро. – Суммы: Университетская книга, 2002. -36 с.

Чалин М.Л. Философия отчаяния и страха / М.Л. Чалин. - Москва: Госполитиздат, 1962. – 128 с.

Totallogy –XXI Постнекласичні дослідження. – Київ: ЦГО НАНУ, 2007. - №1717.

Опубліковано
2012-03-03
Як цитувати